Onderzoek naar AD(H)D

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind misschien ADHD?

AD(H)D

De afkorting AD(H)D staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ook wel ADHS genoemd). Een kind met AD(H)D heeft vergeleken met andere kinderen meer problemen met:

  • Aandacht en concentratie: Het kost deze kinderen veel moeite om hun aandacht (langdurig) op een taak te richten. Ze worden gemakkelijk afgeleid door prikkels uit de omgeving.
  • Hyperactiviteit: Deze kinderen zijn voortdurend in beweging en stilzitten is erg moeilijk voor hen. Wanneer kinderen ouder worden, ervaren zij dit steeds vaker als onrust van binnen.
  • Impulsiviteit: Een kind met AD(H)D heeft iets vaak al gedaan voordat hij erover nadenkt. Hij denkt vaak niet na over de gevolgen van zijn gedrag.

Geen enkel kind is hetzelfde. Ook kinderen met AD(H)D zijn allemaal anders. Sommigen hebben vooral veel last van concentratieproblemen. Anderen laten juist meer hyperactiviteit en impulsiviteit zien. Daarnaast komt een combinatie van deze gedragingen regelmatig voor. Soms is het nodig om de classificatie AD(H)D of AD(H)S te stellen.

Werkwijze

Er vindt een intakegesprek plaats. U wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook de leerkracht krijgen enkele vragenlijsten toegestuurd. Zo kunnen we het gedrag van het kind nog beter in kaart brengen. Het onderzoek bij uw kind vindt plaats op één dag (of meerdere dagdelen). We voeren het zo mogelijk op de school van uw kind uit. Een diagnose is niet bedoeld om een kind in een hokje te plaatsen. Het helpt wel om zijn gedrag te begrijpen en anders met het gedrag om te gaan. Op basis van het onderzoek worden gerichte adviezen gegeven om het kind verder te helpen. U krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek. Daarnaast wordt de uitkomst met u besproken. In dat gesprek bespreken we de gewenste vervolgstappen. Zo nodig wordt behandeling of begeleiding gestart.

Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Neem dan contact met ons op. KOC Diensten helpt u graag!

Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Is uw kind heel erg geschrokken of heeft het een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Waarschijnlijk kan EMDR uw kind helpen. KOC Diensten biedt deze kortdurende behandeling in regio Zuid-Holland-Zuid en Zeeland.

Lees verder