Onderzoek naar AD(H)D

Alle dagen heel druk of veel wegdromen? Lukt het niet om langere tijd met één activiteit bezig te zijn? Heeft uw kind misschien ADHD?

AD(H)D

De afkorting AD(H)D staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dit aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ook wel ADHS genoemd). Een kind met AD(H)D heeft vergeleken met andere kinderen meer problemen met:
  • Aandacht en concentratie: Het kost deze kinderen veel moeite om hun aandacht (langdurig) op een taak te richten. Ze worden gemakkelijk afgeleid door prikkels uit de omgeving.
  • Hyperactiviteit: Deze kinderen zijn voortdurend in beweging en stilzitten is erg moeilijk voor hen. Wanneer kinderen ouder worden, ervaren zij dit steeds vaker als onrust van binnen.
  • Impulsiviteit: Een kind met AD(H)D heeft iets vaak al gedaan voordat hij erover nadenkt. Hij denkt vaak niet na over de gevolgen van zijn gedrag.
Geen enkel kind is hetzelfde. Ook kinderen met AD(H)D zijn allemaal anders. Sommigen hebben vooral veel last van concentratieproblemen. Anderen laten juist meer hyperactiviteit en impulsiviteit zien. Daarnaast komt een combinatie van deze gedragingen regelmatig voor. Soms is het nodig om de classificatie AD(H)D of AD(H)S te stellen.

Werkwijze

Er vindt een intakegesprek plaats. U wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook de leerkracht krijgen enkele vragenlijsten toegestuurd. Zo kunnen we het gedrag van het kind nog beter in kaart brengen. Het onderzoek bij uw kind vindt plaats op één dag (of meerdere dagdelen). We voeren het zo mogelijk op de school van uw kind uit. Een diagnose is niet bedoeld om een kind in een hokje te plaatsen. Het helpt wel om zijn gedrag te begrijpen en anders met het gedrag om te gaan. Op basis van het onderzoek worden gerichte adviezen gegeven om het kind verder te helpen. U krijgt een schriftelijk verslag van het onderzoek. Daarnaast wordt de uitkomst met u besproken. In dat gesprek bespreken we de gewenste vervolgstappen. Zo nodig wordt behandeling of begeleiding gestart. Maakt u zich zorgen over het gedrag van uw kind? Neem dan contact met ons op. KOC Diensten helpt u graag! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Zie je hem voor je? Die ene leerling in de klas die geen vorderingen maakt in zijn rekenen, wat je ook probeert. Wat zit daar achter en wat kan je doen om daar goed op in te spelen? En hoe ga je om met die ene leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder