Even voorstellen | Onderwijsadviseur Henk – Jan Dekker

27 januari 2023
Sinds kort zijn H.J. (Henk – Jan) Dekker en H.J. (Heidi) den Ouden gestart als onderwijsadviseurs bij KOC Diensten. Zij zullen zich vooral richten op het ondersteunen van scholen rond Bijbels onderwijzen. In dit bericht stellen we graag Henk - Jan Dekker aan u voor.

Lees ook:
Even voorstellen | Onderwijsadviseur Heidi den Ouden – KOC Diensten

Kunt u zich voorstellen?

Ik ben directeur van de Rehobothschool in Uddel. Daarvoor was ik werkzaam als docent bewegingsonderwijs, teamleider (van verschillende teams in het vmbo) en locatiecoördinator op de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn.

Hoewel ik het daar ontzettend naar mijn zin had, heb ik het nu ook echt goed naar mijn zin op de Rehobothschool. Ik geniet van het werk als directeur, juist wanneer de elementen van leidinggeven, coachen, ontwikkeling toevoegen elkaar gaan versterken. Wat dat betreft zijn er wel overeenkomsten met het bewegingsonderwijs: de beweging, de dynamiek, de actie, de uitdaging, het teamwork.

Nu ook onderwijsadviseur voor KOC Diensten. Wat motiveert u?

Afgelopen jaren was ik al betrokken bij het onderzoek naar een duurzaam onderwijsconcept. Dat heeft nu geleid tot de uitgangspunten, het model en het boek Bijbels onderwijzen. Ik zie ernaar uit scholen te helpen om een vertaling naar de praktijk te maken. Daarom ben ik voor één dag in de week beschikbaar als onderwijsadviseur. Zo hoop ik een klein steentje bij te kunnen dragen aan Bijbelgetrouw onderwijs op andere scholen.

Wat kunt u concreet voor scholen betekenen?

De uitgangspunten zijn een handreiking voor vorming en toerusting van (startende) onderwijzers. Als onderwijsadviseurs kunnen wij met schoolteams in gesprek gaan over het model en de uitgangspunten van Bijbels onderwijzen.

Stap voor stap kunnen we nadenken over de betekenis van de uitgangspunten in de klas. Hoe kun je je lessen eraan toetsen? Hoe kun je nieuwe onderwijsontwikkelingen beoordelen? Hoe betrek je de uitgangspunten in bezinnende momenten op school of bij het formuleren van een visie in het schoolplan? Bij deze vragen helpen we graag!

Hoe gaat u er zelf  mee aan de slag, als directeur in Uddel?

Op onze Rehobothschool in Uddel gaan we zelf ook aan de slag met Bijbels onderwijzen. Momenteel zijn we bezig met een visietraject waar we aan de hand van vijf kernzinnen, met het hele team streefbeelden schrijven. Een streefbeeld is een uitwerking van die kernzin: ‘Hoe ziet dat er D.V. in  2027 uit, als we de school binnenstappen?’.

We hebben alle collega’s in vijf groepen verdeeld, die elk een streefbeeld vullen. We hebben verschillende visiebijeenkomsten als team. Onderwerpen zijn dan: identiteit, passend onderwijs, burgerschap, teamcultuur, evalueren van resultaten, enz.

Het (werk)boek Bijbels onderwijzen kan ons in het voortdurende proces van herijken en verrijken van de streefbeelden heel dienstbaar zijn. Ook in de uitwerking van de streefbeelden D.V. de komende jaren kan het (werk)boek Bijbels onderwijzen ons helpen bij het reflecteren en het bezinnen op de uitwerking in de praktijk.

Hoe kan een leerkracht ermee aan de slag?

Naast het tekstboek is een werkboek ontwikkeld dat per uitgangspunt praktische handvatten en gespreksvragen biedt. Het is goed mogelijk om voor jezelf het boek Bijbels onderwijzen door te nemen en naast je eigen praktijk te leggen. Dat biedt op zichzelf genomen al heel wat aanknopingspunten tot reflectie.

Daarnaast is het goed om als team, met elkaar uit te zoeken welke uitgangspunten in je eigen school de meeste aandacht, bezinning en reflectie vragen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen korte en langere termijn. Welke specifieke vraagstukken passen bij jullie school? Wat speelt er? Waar zit jullie bezorgdheid? Als je dat met elkaar vastgesteld hebt, dan kan het gesprek aan de hand van het werkboek je enorm helpen om met elkaar hierover het gesprek te voeren.

Vervolgens is het daarna ook verstandig om vanuit die bezinning en reflectie met elkaar hier iets over af te spreken. Zo kan Bijbels onderwijzen schoolteams helpen om richting te kiezen met elkaar, met het betrouwbaarste kompas, namelijk Gods onfeilbare Woord, als dragende kracht.


Meer weten?

Neem dan contact op met H.J. (Henk – Jan) Dekker (hjdekker@koc.nu).

Lees ook:

Overzicht nieuws

Gerelateerd

09 april 2024

Week van het Jonge Kind

Van 15 tot en met 19 april is het weer zover: de Week van het jonge kind. Dit initiatief wordt elk jaar in april vormgegeven om aandacht te geven aan kinderen van 0-7 jaar. Het doel? Bewust blijven kijken naar de opvoeding, ontwikkeling, verzorging en begeleiding van kinderen in de eerste cruciale levensjaren.

Lees verder
09 april 2024

De kracht van Bijbels Onderwijzen voor uw school (3)

Ontdek het in de serie van 5 korte artikelen. Vandaag nummer 3: Volledig

Lees verder