Hoe omgaan met Nationaal Programma Onderwijs?

1 maart 2021
Onlangs heeft kabinet het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. Dit programma is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen extra te stimuleren nu de scholen vanwege de coronapandemie twee keer gesloten zijn geweest. Hoe kan mijn school hier gebruik van maken?

Het Nationaal Programma Onderwijs omvat een bedrag van 8,5 miljard euro voor het hele onderwijsveld. Een gemiddelde basisschool ontvangt ongeveer 180.000 euro voor komend schooljaar.

Wat zijn de voorwaarden?

Per basisschool dient voor de zomervakantie van 2021 een analyse gemaakt te worden. Dit moet de ontwikkeling zodanig in kaart brengen dat zichtbaar wordt welke achterstanden er zijn op cognitief, executief en sociaal gebied.  Hierbij wordt vergeleken bij wat verwacht zou mogen worden als de beide schoolsluitingen er niet geweest zouden zijn.

Van elke school wordt verwacht dat zij, op basis van deze analyse,  een School Programma opstelt. Dit is een meerjarenplan dat past bij de eigen plaatselijke situatie. Er moet dan gebruik gemaakt worden van effectieve interventies die in een nog te presenteren ‘menukaart’ komen te staan.

Scholen (en daarmee schoolteams) mogen zelf besluiten hoe dit geld besteed moet worden, omdat zij het best weten wat hun kinderen nodig hebben.

Ook de gemeente dient geïnformeerd te worden. Gemeenten bieden de scholen aanvullende programma’s, begeleiding of kennisdeling ter ondersteuning.

Hoe besteden we dit geld op een goede wijze?

We hebben te maken met bijzondere omstandigheden, die ons veel te zeggen hebben. Maatschappelijk wordt uitgegaan van de maakbaarheidsgedachte. Achterstanden wegwerken en dan weer overgaan tot de orde van de dag. Graag willen we bij onze reactie op het Nationaal Programma Onderwijs denken en werken vanuit onze grondslag en kernopdracht en vandaaruit scholen ondersteunen. Onzes inziens is het van belang uit te gaan van de brede ontwikkeling van het kind (en niet zozeer te denken in termen van achterstanden die we weg moeten werken of de eenzijdige focus op de cognitieve ontwikkeling).

Vanuit KOC Diensten willen we samen met de directeuren nagaan hoe we dienstbaar kunnen zijn aan de scholen. Ideeën en suggesties van de kant van de scholen (en besturen) zijn van harte welkom.

Meer weten?

Besturen en scholen die hierover meer informatie willen, kunnen hierover contact met ons opnemen.

Voor meer informatie verwijzen we ook naar de website van de overheid.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

14 april 2021

Wat is effectief afstandsonderwijs?

In de Staat van het Onderwijs is een paragraaf opgenomen waarin ingegaan wordt op wat afstandsonderwijs effectief maakt. We zetten dit voor de scholen op een rij, zodat zij er ook in de dagelijkse situatie van nu hun winst mee kunnen doen.

Lees verder
13 april 2021

NPO: wat wordt er van scholen verwacht?

Op 17 februari is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelanceerd. Wat wordt er van scholen verwacht? En hoe kan KOC Diensten hierbij helpen? Van harte uitgenodigd voor de speciale informatiebijeenkomst op D.V. dinsdag 20 april (via Teams)!

Lees verder