Kindermishandeling: ‘… dichterbij dan je denkt’

11 november 2021
Elk jaar wordt er in november de Week tegen Kindermishandeling gehouden! Dit jaar staat de slogan ‘… dichterbij dan je denkt’ centraal. Kindermishandeling komt helaas veel voor. De landelijke cijfers gaan ook over de reformatorische gezindte! Dat betekent dat kindermishandeling dichterbij kan zijn dan u denkt. Ongeveer 1 op de 30 kinderen is slachtoffer van huiselijk geweld. Vertaal deze getallen maar eens door naar een familie, school of kerk.

Wellicht zijn er situaties waar zorgen over bestaan. Het is belangrijk dat er iets met deze zorgen wordt gedaan. Maar al te vaak is verlegenheid met de situatie een reden om niet in actie te komen. Dit heeft onvermijdelijk het gevolg dat de onveiligheid blijft bestaan. Zoek daarom hulp om de zorgen bespreekbaar te maken en om na te gaan welke hulp er beschikbaar is!

Sozio (vakblad voor sociale professionals en het sociale domein) publiceerde een tijdschrift over het thema huiselijk geweld. Eén van de artikelen gaat over de klem die er kan zijn om te spreken met kinderen over een onveilige situatie. Slachtoffers zijn vaak heel bang om iets over hun ervaringen te delen. Tegelijkertijd weten we ook dat deze kinderen niets liever willen dan dat er naar hen geluisterd wordt (NJR, 2013). In dit artikel wordt benadrukt dat het doorbreken van de stilte van groot belang is. Het advies is eenvoudig: neem de tijd, organiseer een rustige setting en vraag hoe het thuis met het kind gaat. Door zo overwogen en expliciet voor een kind beschikbaar te zijn, is een maximale uitnodiging om te spreken. Het kind kan gebruik maken van deze uitnodiging!!

Wanneer een kind deelt over onveiligheid in de thuissituatie kan dit de volgende effecten hebben. Enerzijds kan dit leiden tot verminderen of stoppen van de kindermishandeling. Daarnaast is de ervaren steun van grote invloed om het welbevinden van het kind.

Kortom, kijk om je heen en nodig uit!

Lees ook: ‘Kindermishandeling neemt toe tijdens lockdown’ – KOC Diensten

Wanneer u ondersteuning nodig heeft: Training (meldcode) Huiselijk geweld – KOC Diensten

Beluister de RD-podcast: ‘Als veiligheid in huis ver te zoeken is door geweld en misbruik’

Neem gerust contact op: Project Huiselijk geweld en kindermishandeling – KOC Visie

G.J. (Gertrude) van den Belt-van Woudenbergh
Ambulant hulpverlener Sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH), Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder
16 november 2021

Het coronavirus heerst: de mens wikt, God beschikt

Op dit moment ondervinden velen van ons de gevolgen van het coronavirus. Er zijn weinig gezinnen, kerken en scholen waar het virus niet rondgaat.

Lees verder