Leidinggeven aan een school: “Wat mij motiveert, is het zingen van de kinderen”

3 oktober 2022
Bij een directeur van een basisschool komen veel lijnen samen in de driehoek van school, gezin en kerk. Hoe zorgt een schoolleider voor een goede samenwerking? We vragen het aan Henk-Jan Dekker die aan het roer staat van de Rehobothschool in Udddel. “Het is dankbaar en betekenisvol werk.”

Hoe draagt u als schooldirecteur bij aan Bijbelgetrouw onderwijs?

Vanuit de verantwoordelijkheid die ik gekregen heb, probeer ik bij te dragen aan Bijbelgetrouw onderwijs. Dat doe ik door in het begin van de week met de collega’s samen een zegen te vragen over ons werk, door mee te leven met het wel en wee, door de collega’s en de leerlingen te zien en door proberen aandacht te hebben voor een ieder.

Een ander voorbeeld is dat we als team bezig met een visietraject, waarin we met elkaar in gesprek zijn over dat wat nu het meest wezenlijke is van onze school. We stellen elkaar vragen als: Waarom zijn we opgericht? Wat waren de drijfveren van de oprichters? Hoe kunnen we dat nu in deze tijd, staand op hun schouders, het best vormgeven? Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Dat kan alleen in afhankelijk en onder biddend opzien. In het besef dat zonder de zegen van de Heere niets gedijt, maar daar waar Hij Zijn voetstap zet, daar ‘druipt het al van vet’.

Wat vindt u zo mooi aan deze rol?

Het mooie aan de rol van directeur – zoals ik het beleef – is dat je waarde kunt toevoegen aan mensen: leerlingen, ouders, collega’s, bestuur. Het stemt mij dankbaar als ik dienstbaar mag zijn aan het bevorderen van gemeenschapszin, mee kan leven bij het wel en wee van de achterban, bij mag dragen aan het laagdrempelig beschikbaar maken van jeugdhulp, met het team op zoek mag naar een collectieve ambitie en uitdrukking mag geven aan datgene wat ons (school, kerk en gezin) samenbindt.

In het directeurschap komt de kunst van het leidinggeven, veranderingsprocessen begeleiden, coachen, ontwikkeling toevoegen bij anderen en bij mijzelf op een prachtige wijze bij elkaar samen. Ik geniet van deze elementen in mijn werk en ervaar het directeurschap als dankbaar en betekenisvol werk.

Wat mij ook dagelijks motiveert, is als ik de kinderen hoor zingen. Dan hoor ik waar ik het voor doe en voor wie ik het doe. Het ontroert mij iedere keer weer als ik de klassen vanuit alle hoeken van de school uit volle borst hoor zingen.

Welke belangrijke uitdagingen ziet u voor de komende jaren?

Eén van de uitdagingen is het optimaliseren van de samenwerking met het bestuur (in relatie met de Code Goed Bestuur). Een andere uitdaging is het visietraject met het team handen en voeten geven in de praktijk van elke dag.

Daarnaast houdt het mij erg bezig hoelang we nog binnen de vrijheid van onderwijs de ruimte krijgen en hebben om Bijbelgetrouw onderwijs te geven. Als het moment dáár is dat we niet langer mee kunnen met de eisen van de overheid, wat dan?

Hoe waardeert u de samenwerking met KOC Diensten?

Als school zijn wij zeer tevreden over de hulpverlening. De samenwerking met het KOC en de burgerlijke gemeente rondom een jeugdhulpverlener op school, is ook echt een toegevoegde waarde. Zo kunnen we hulp laagdrempelig en tegelijkertijd principieel beschikbaar maken voor ouders. Daarmee betekent het KOC echt iets achter de voordeur van de gezinnen. Hoe waardevol is dat!

Een ander voorbeeld is het visietraject waarin we begeleidt worden door het KOC, met medewerking van een extern bureau. Dit sluit ook goed aan bij wat de school nodig heeft. Juist in die mix van regie houden en principieel wakend zijn, naast externe expertise toevoegen, ontstaat een mooie kruisbestuiving.

Lees ook de andere bijdrages in het kader van de Nationale Onderwijsweek / Week van de Opvoeding:

  1. Week van het Onderwijs & de Opvoeding
  2. Lesgeven in deze tijd: “Basisschool is cruciaal voor gewetensvorming”
  3. Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”
  4. Aandacht voor jongeren in de kerk: “Zoveel prikkels die ons bezighouden”
  5. Gedragsproblemen bij ons kind: “Heel fijn te weten wat er aan de hand is!”

Ook behoefte aan ondersteuning en begeleiding? Neem contact op uw eigen onderwijsadviseur van KOC Diensten. Bestuur en toezicht kunnen contact opnemen met de VBSO.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Lees verder