Connect en Ralfi-Ondersteuning Technisch lezen

Vermoedt u dat een leerling dyslexie heeft? Connect en Ralfi zijn doelmatige interventieprogramma’s. KOC diensten leert u ze toe te passen volgens de regels van de kunst.

Doelgroep

Connect en Ralfi  zijn interventieprogramma’s voor kinderen:

  • die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen en toch veel te traag blijven lezen;
  • bij wie het AVI-niveau (vrijwel) blijft stilstaan. De vorderingen beslaan minder dan twee AVI-instructieniveaus per jaar.

Werkwijze Connect en Ralfi

Bij de Ralfi-aanpak leest een groepje kinderen steeds een relatief moeilijke tekst. Dit gebeurt vier tot vijf keer in de week. De leerkracht of onderwijsassistent begeleidt de leerlingen. De teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De aanpak vormt een onmisbaar onderdeel van het dyslexieprotocol.

Het programma Connect is gericht op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-tekenkoppeling en het technisch lezen. In latere fasen van het lezen gaat het om woordherkenning, vloeiendheid en nauwkeurigheid.

Onze begeleiding

KOC Diensten ondersteunt bij het vormgeven van het dyslexie-protocol. We helpen bij het signaleren, analyseren en het kiezen van de juiste aanpak. De interventieprogramma’s krijgen onder onze begeleiding een plaats in het protocol. We investeren vooral in de didactische vaardigheden van leerkrachten en onderwijsassistenten. Dat werkt preventief en het verbetert de kwaliteit van het onderwijs blijvend.

Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Zie ook de beschrijving van onze dienst Onderzoek naar dyslexie.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Begeleiding bij gebruik TaalOceaan

Aanvankelijk lezen is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. Hiervoor is de methode TaalOceaan ontwikkeld. We begeleiden u graag bij het werken met de methode.

Lees verder