Connect en Ralfi-Ondersteuning Technisch lezen

Vermoedt u dat een leerling dyslexie heeft? Connect en Ralfi zijn doelmatige interventieprogramma’s. KOC leert u ze toe te passen volgens de regels van de kunst.

Doelgroep

Connect en Ralfi  zijn interventieprogramma’s voor kinderen:

  • die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen en toch veel te traag blijven lezen;
  • bij wie het AVI-niveau (vrijwel) blijft stilstaan. De vorderingen beslaan minder dan twee AVI-instructieniveaus per jaar.

Werkwijze Connect en Ralfi

Bij de Ralfi-aanpak leest een groepje kinderen steeds een relatief moeilijke tekst. Dit gebeurt vier tot vijf keer in de week. De leerkracht of onderwijsassistent begeleidt de leerlingen. De teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De aanpak vormt een onmisbaar onderdeel van het dyslexieprotocol.

Het programma Connect is gericht op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-tekenkoppeling en het technisch lezen. In latere fasen van het lezen gaat het om woordherkenning, vloeiendheid en nauwkeurigheid.

Onze begeleiding

KOC ondersteunt bij het vormgeven van het dyslexie-protocol. We helpen bij het signaleren, analyseren en het kiezen van de juiste aanpak. De interventieprogramma’s krijgen onder onze begeleiding een plaats in het protocol. We investeren vooral in de didactische vaardigheden van leerkrachten en onderwijsassistenten. Dat werkt preventief en het verbetert de kwaliteit van het onderwijs blijvend.

Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Zie ook de beschrijving van onze dienst Onderzoek naar dyslexie.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

31 mei 2024

Basistraining executieve functies

Herken je één of meerdere typeringen uit dit rijtje in je eigen klas?

Lees verder
15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder