Connect en Ralfi-Ondersteuning Technisch lezen

Vermoedt u dat een leerling dyslexie heeft? Connect en Ralfi zijn doelmatige interventieprogramma’s. KOC diensten leert u ze toe te passen volgens de regels van de kunst.

Doelgroep

Connect en Ralfi  zijn interventieprogramma’s voor kinderen:
  • die de spellende leeshandeling (grotendeels) beheersen en toch veel te traag blijven lezen;
  • bij wie het AVI-niveau (vrijwel) blijft stilstaan. De vorderingen beslaan minder dan twee AVI-instructieniveaus per jaar.

Werkwijze Connect en Ralfi

Bij de Ralfi-aanpak leest een groepje kinderen steeds een relatief moeilijke tekst. Dit gebeurt vier tot vijf keer in de week. De leerkracht of onderwijsassistent begeleidt de leerlingen. De teksten sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. De aanpak vormt een onmisbaar onderdeel van het dyslexieprotocol. Het programma Connect is gericht op het verbeteren van het klankbewustzijn, de klank-tekenkoppeling en het technisch lezen. In latere fasen van het lezen gaat het om woordherkenning, vloeiendheid en nauwkeurigheid.

Onze begeleiding

KOC Diensten ondersteunt bij het vormgeven van het dyslexie-protocol. We helpen bij het signaleren, analyseren en het kiezen van de juiste aanpak. De interventieprogramma’s krijgen onder onze begeleiding een plaats in het protocol. We investeren vooral in de didactische vaardigheden van leerkrachten en onderwijsassistenten. Dat werkt preventief en het verbetert de kwaliteit van het onderwijs blijvend. Neem contact met ons op en we helpen u graag verder. Zie ook de beschrijving van onze dienst Onderzoek naar dyslexie.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

16 juni 2021

Close Reading, verdiepend en verrijkend lezen

In het reformatorisch onderwijs kunnen we het belang van lezen moeilijk onderschatten. Juist in deze tijd willen we graag dat leerlingen goede begrijpend lezers worden. Hoe help je leerlingen nu om niet alleen technisch een tekst te kunnen lezen, maar deze ook goed te begrijpend? Close Reading is een aanpak van Begrijpend Lezen die hierbij kan helpen.

Lees verder
19 juni 2020

Begeleiding bij invoering nieuwe rekenmethode

In samenwerking met Malmberg is door Driestar Educatief en KOC Diensten de rekenmethode Wereld in Getallen 5 (WIG-5) aangepast voor reformatorische scholen. Aan de keuze voor een (reken)methode gaat een zorgvuldig proces vooraf. Het is van belang om het hele team mee te nemen in de onderliggende argumentatie en de onderwijskundige visie van de methode.

Lees verder