Onderzoek naar dyslexie

Lees- en spellingproblemen komen veel voor. Gaat een kind ondanks veel gerichte oefening nauwelijks vooruit? Dan is er mogelijk sprake van dyslexie.

Dyslexie is een hardnekkig probleem waarbij een kind veel moeite heeft met spellen en lezen. Voor een kind met dyslexie kan het heel moeilijk zijn om:

  • het verschil te horen tussen klanken (bijvoorbeeld m en n of p en t);
  • klanken in de goede volgorde te zetten (bijvoorbeeld drop en dorp);
  • reeksen te onthouden (bijvoorbeeld tafels of spellingregels).
Dit kan de schoolprestaties van een kind met dyslexie ernstig belemmeren. Bij vakken waar taalvaardigheid belangrijk is, presteren kinderen met dyslexie vaak onder hun niveau. De leerkracht wil het kind met dyslexie zo goed mogelijk helpen. Daarvoor moet de oorzaak van het probleem duidelijk zijn. Dat geeft ook duidelijkheid voor het kind zelf (en de ouders). Het geeft mogelijkheden om de moeilijkheden gericht aan te pakken.

Werkwijze

Wanneer men vermoedt dat een kind dyslexie heeft, geeft de school zes maanden intensieve begeleiding. Soms laten de lees- en spellingresultaten vervolgens nog onvoldoende vooruitgang zien. Dan is er mogelijk sprake van dyslexie. Op verzoek van ouders of school voert KOC Diensten vervolgens een dyslexieonderzoek uit. De medewerker maakt hiervan een verslag. Als daaruit blijkt dat het kind dyslexie heeft, krijgt het een dyslexieverklaring. Daarin staat wat de belemmeringen van het kind zijn. Daarnaast geeft het weer op welke voorzieningen hij of zij recht heeft. Met deze voorzieningen kunnen we de problemen zo veel mogelijk compenseren.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Sinds 2015 vergoedt de gemeente dyslexieonderzoek en -behandeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een grote, hardnekkige achterstand. Er moet voldoende intensieve hulp geboden zijn. Ook mag er geen bijkomende problematiek zijn die de behandeling kan belemmeren. Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op! Uw aanvraag wordt verzonden naar de contactpersoon van uw regio of school. Zie ook de beschrijving van onze dienst Connectlezen.  

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In deze cursus verdiep je je  in het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je je inzicht in de leesvoorwaarden en leer je risicoleerlingen eerder en beter signaleren. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie. 

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Zie je hem voor je? Die ene leerling in de klas die geen vorderingen maakt in zijn rekenen, wat je ook probeert. Wat zit daar achter en wat kan je doen om daar goed op in te spelen? En hoe ga je om met die ene leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder