Didactisch onderzoek rekenen en dyscalculie-onderzoek

Heeft u een leerling die een rekenachterstand ontwikkelt? Weet u niet hoe u hem/haar het beste kunt begeleiden? KOC Diensten helpt u verder.

Een zuchtende leerling boven zijn/haar rekenschrift. En een zuchtende leerkracht die niet weet hoe ze deze leerling met rekenen kan helpen. De leerling heeft een rekenstand opgelopen en loopt nu vast. Ook haar welbevinden staat onder druk. Begrijpelijk dat de leerkracht zich handelingsverlegen gaat voelen.

Didactisch onderzoek

Leerlingen met rekenproblemen komen op elke school voor. Hoe helpen we deze leerlingen verder? En wat betekent dat voor de leerkracht? KOC Diensten helpt u (onder andere met behulp van het programma RD4) door een didactisch onderzoek uit te voeren. Hierdoor wordt in kaart gebracht welke rekenvaardigheden de kinderen beheersen, waar hun hiaten liggen en wat hier een mogelijke verklaring voor kan zijn. Vervolgens wordt een praktisch advies gegeven dat de basis vormt voor de hulp aan de leerling. Hierdoor krijgen de leerkracht en de leerling aanknopingspunten aangereikt, zodat ze weer verder kunnen. Een didactisch onderzoek duurt bij een leerling ca. 1,5 uur (exclusief verslaglegging). Totale kosten: €398,-. U krijgt hierdoor inzicht in de rekenontwikkeling van een kind en praktische handvatten voor de begeleiding. Contactpersoon is dhr. J. van den Broek.

Dyscalculie-onderzoek

Als intensieve aangepaste begeleiding (volgens het ERWD protocol) gedurende een half jaar geen of minimaal effect heeft gehad, is er mogelijk sprake van dyscalculie. Dit kan echter pas vanaf groep 5 worden vastgesteld. Een vuistregel hiervoor is dat een leerling in groep 5-6 met een gemiddelde intelligentie één jaar achterstand heeft en in groep 7-8 twee jaar. Door het hiervoor genoemde didactisch onderzoek en de intensieve begeleiding van ten minste een half jaar, hebt u zeker aan de voorwaarden voor dyscalculie-onderzoek voldaan. Een kind met officieel vastgestelde dyscalculie zal vrijwel altijd een eigen leerlijn gaan volgen bij rekenen en heeft recht op een dyscalculie-verklaring en daarmee samenhangende faciliteiten. Een dyscalculie-onderzoek duurt 2 á 3 uur (exclusief verslaglegging en verklaring). Minimale kosten: € 932,-. Contactpersoon is mw. K. Schaap. Kortom, KOC Diensten helpt u om rekenproblemen zo effectief mogelijk aan te pakken, indien mogelijk in een vroeg stadium. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op. Graag aangeven welk onderzoek u in gedachten hebt. Voor informatie over rekendidactiek, klik hier .

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

15 juni 2020

Cursus Leesontwikkeling en Dyslexie

Help! Dyslexie in mijn klas?! In de cursus verdiep je je kennis over het aanvankelijk (technisch) leesproces en de diagnose dyslexie. Ook versterk je het inzicht in de leesvoorwaarden, het eerder en beter signaleren van risicoleerlingen. We denken na over de betekenis van dyslexie, maar nog meer: hoe bied je passend (lees)onderwijs aan juist die leerling met dyslexie.

Lees verder
15 juni 2020

Cursus rekenproblemen en dyscalculie

Waarom lukt het me niet om deze leerling vorderingen te laten maken in rekenen? Wat is het probleem en wat kan ik anders doen om hier goed op in te spelen? En hoe ga je om met een leerling bij wie dyscalculie is vastgesteld?

Lees verder