Omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen

Hoe gaan we om met leerlingen met een gedragsstoornis of andere problematiek? De gebruikelijke aanpak werkt bij deze kinderen vaak averechts. Voor een teambrede scholing neemt u contact op met KOC Diensten!

Het aantal kinderen met een diagnose is de laatste jaren sterk toegenomen. Diagnoses als ADHD, Autisme en Angst komt u meer en meer tegen. In vrijwel iedere klas zitten wel leerlingen die een diagnose hebben of probleemgedrag laten zien. In het kader van passend onderwijs worden deze leerlingen langer opgevangen op de basisschool. Dit vraagt meer van de vaardigheden van leerkrachten en andere betrokkenen.

KOC Diensten denkt hierin graag met u mee. We hebben een uitgebreid scholingsaanbod rond de thema’s:

 • gedragsprobleem of gedragsstoornis;
 • achtergronden gedragsproblemen;
 • taalproblemen;
 • aanpak gedragsproblemen en problemen met executieve functies;
 • AD(H)D (achtergrond en aanpak);
 • autisme: meer dan een contactstoornis;
 • begeleiding van kinderen met autisme;
 • omgaan met kinderen met traumatische ervaringen;
 • communicatie met ouders rond probleemgedrag.

Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
01 mei 2019

Muziek

Muziek is een vak dat kinderen stimuleert in hun expressie en creativiteit. Het bevordert discipline en doorzettingsvermogen en heeft een positieve invloed op leren. Muziek maken verhoogt het welbevinden.

Lees verder