Omgaan met moeilijk gedrag van leerlingen

Hoe gaan we om met leerlingen met een gedragsstoornis of andere problematiek? De gebruikelijke aanpak werkt bij deze kinderen vaak averechts. Voor een teambrede scholing neemt u contact op met KOC Diensten!

Het aantal kinderen met een diagnose is de laatste jaren sterk toegenomen. Diagnoses als ADHD, Autisme en Angst komt u meer en meer tegen. In vrijwel iedere klas zitten wel leerlingen die een diagnose hebben of probleemgedrag laten zien. In het kader van passend onderwijs worden deze leerlingen langer opgevangen op de basisschool. Dit vraagt meer van de vaardigheden van leerkrachten en andere betrokkenen.

KOC Diensten denkt hierin graag met u mee. We hebben een uitgebreid scholingsaanbod rond de thema’s:

 • gedragsprobleem of gedragsstoornis;
 • achtergronden gedragsproblemen;
 • taalproblemen;
 • aanpak gedragsproblemen en problemen met executieve functies;
 • AD(H)D (achtergrond en aanpak);
 • autisme: meer dan een contactstoornis;
 • begeleiding van kinderen met autisme;
 • omgaan met kinderen met traumatische ervaringen;
 • communicatie met ouders rond probleemgedrag.

Neem contact met ons op, we helpen u graag.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

23 juni 2017

Werkplaats: Startende leraren (0-5 jaar) in samenwerking met Driestar Educatief

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten worden deze professionele leergemeenschappen georganiseerd.

Lees verder
23 juni 2017

Groepsvorming in outdoor-setting

In een gevarieerde buitenomgeving confronteren we de groepsleden met hun fysieke en mentale grenzen. Er ontstaat een verandering in de groepsdynamiek die doorwerkt in school- of werksituatie. KOC Diensten werkt hierbij samen met HUMUS.

Lees verder