Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen is een kortdurende vorm van begeleiden, waarbij de gecoachte persoon ontwikkelt in het functioneren in het werk- en/of persoonlijke situatie.

Kenmerkend voor deze vorm van coaching

 • kortdurend en doelgericht;
 • de leervraag (het project) staat centraal;
 • gericht op de oplossing (de gewenste toestand) en niet op het probleem;
 • sluit aan op wat iemand kan;
 • geeft inzicht in de eigen manier van werken en wat daarin te ontwikkelen is (zelfsturing);
 • leidt tot een duurzame ontwikkeling die ook op andere terreinen zichtbaar wordt;
 • de dagelijkse (werk)situatie is het uitgangspunt in de gesprekken.

Doelstelling

U wordt vaardiger in uw aanpak en het lukt u om juist uw sterke kanten in te zetten binnen uw werk.

Hoe ziet een coachingstraject er uit

 • We starten met een oriënterend intakegesprek waarin de leervraag en de doelstelling van het traject worden besproken. Wat speelt er? Wat is de aanleiding? Wat is de gewenste situatie? Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.
 • Indien gewenst vindt er daarna een ‘driegesprek’ plaats waarbij ook de leidinggevende aanwezig is.
 • Een coachingstraject bestaat doorgaans uit vier tot zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur. Dit kan echter sterk variëren, afhankelijk van de coachvraag. In onderling overleg wordt de lengte van het traject bepaald.
 • Na afloop volgt een evaluatie om te bepalen of het doel bereikt is en of er nog behoefte is aan een vervolgtraject.

Privacy

Uiteraard is de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk. Ook wanneer uw organisatie opdrachtgever is, zal er alleen informatie aan anderen binnen uw organisatie gegeven worden, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven óf wanneer daarover van te voren afspraken zijn gemaakt.

Hebt u vragen? We gaan graag met u in gesprek.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

28 juni 2019

Verdiepingscursus Remedial Teaching

Onderwijsassistenten en remedial teachers staan voor de uitdaging om aan te sluiten bij de leerkracht én de individuele leerling goede begeleiding te bieden. Het is onze opdracht om leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte optimale ondersteuning te bieden. Het versterken van de didactische vaardigheden van OA’ers en RT’ers verbetert de begeleiding van deze leerlingen. In de verdiepingscursus krijgt de RT’er en OA’er concrete handvatten voor verbetering van de didactiek.

Lees verder
02 mei 2019

Werkdruk in balans

Met de aanpak ‘Werkdruk in balans’ worden collega’s bewust van de echte oorzaak van werkdruk: Waar lekt energie weg en waardoor word ik gemotiveerd? U vindt een nieuwe balans in het maken van keuzes en houdt toch overzicht.

Lees verder