Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen is een kortdurende vorm van begeleiden, waarbij de gecoachte persoon ontwikkelt in het functioneren in het werk- en/of persoonlijke situatie.

Kenmerkend voor deze vorm van coaching

 • kortdurend en doelgericht;
 • de leervraag (het project) staat centraal;
 • gericht op de oplossing (de gewenste toestand) en niet op het probleem;
 • sluit aan op wat iemand kan;
 • geeft inzicht in de eigen manier van werken en wat daarin te ontwikkelen is (zelfsturing);
 • leidt tot een duurzame ontwikkeling die ook op andere terreinen zichtbaar wordt;
 • de dagelijkse (werk)situatie is het uitgangspunt in de gesprekken.

Doelstelling

U wordt vaardiger in uw aanpak en het lukt u om juist uw sterke kanten in te zetten binnen uw werk.

Hoe ziet een coachingstraject er uit

 • We starten met een oriënterend intakegesprek waarin de leervraag en de doelstelling van het traject worden besproken. Wat speelt er? Wat is de aanleiding? Wat is de gewenste situatie? Wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.
 • Indien gewenst vindt er daarna een ‘driegesprek’ plaats waarbij ook de leidinggevende aanwezig is.
 • Een coachingstraject bestaat doorgaans uit vier tot zes gesprekken van ongeveer anderhalf uur. Dit kan echter sterk variëren, afhankelijk van de coachvraag. In onderling overleg wordt de lengte van het traject bepaald.
 • Na afloop volgt een evaluatie om te bepalen of het doel bereikt is en of er nog behoefte is aan een vervolgtraject.

Privacy

Uiteraard is de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk. Ook wanneer uw organisatie opdrachtgever is, zal er alleen informatie aan anderen binnen uw organisatie gegeven worden, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven óf wanneer daarover van te voren afspraken zijn gemaakt.

Hebt u vragen? We gaan graag met u in gesprek.

Overzicht diensten Vorige pagina
  

Gerelateerd

13 juni 2020

Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Lees verder
13 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Lees verder