Praktijkleren voor leidinggevenden

Praktijkleren voor leidinggevenden is een traject van leren binnen de eigen werkcontext met als einddoel herregistratie voor het schoolleidersregister. Leidraad voor de bijeenkomsten zijn de door u gekozen thema’s. Centraal staat het leren in en van de praktijk.

Bij ‘Praktijkleren voor leidingengevenden’ vormen we met elkaar een groep die gelijktijdig zich verdiept in een van de thema’s van het schoolleidersregister. In overleg met de deelnemers wordt het gekozen thema uitgediept. Dit doen we in de vorm van bijdragen van interne of externe sprekers of het bespreken van een boek of casus. Een belangrijk element van het leren van elkaar is dat het een directe verbinding heeft met de praktijk. Onderwerpen en casussen uit de dagelijkse praktijk worden verbonden met conceptueel leren.

In uw portfolio beschrijft u de voortgang en ontwikkeling. Aan de hand van vastgestelde criteria, kunt u nagaan of u voldoet aan de eisen voor herregistratie.

De bijeenkomsten worden gehouden wisselend in Veenendaal en Hendrik-Ido-Ambacht; vier keer per jaar op een donderdagmorgen van 9.00-12.30. Aansluitend wordt u een lunch aangeboden.

Wilt u uw traject binnen een traject met een professioneel beoordelaar nagaan hoeveel herregistratiepunten aan deze ontwikkeling toegekend kunnen worden, klik dan hier.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

13 juni 2020

Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Lees verder
13 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Lees verder