Praktijkleren voor leidinggevenden

Praktijkleren voor leidinggevenden is een traject van informeel leren. Het kan ingezet worden bij de herregistratie voor het schoolleidersregister. Leidraad voor de bijeenkomsten zijn de door jullie gekozen thema’s. Centraal staat het leren in en van de praktijk door middel van bezinning en het samen bespreken van casuïstiek.

Wat? 

Bij ‘Praktijkleren voor leidinggevenden’ vormen leidinggevenden met elkaar een groep die zich gelijktijdig verdiept in een of meerdere thema’s. Het thema wordt gekozen in overleg met de deelnemers en uitgediept in de vorm van bijdragen van interne of externe sprekers, het bespreken van een boek of aan de hand van een casus.  

Een belangrijk element van het leren van elkaar is dat het een directe verbinding heeft met de praktijk. Onderwerpen en casussen uit de dagelijkse praktijk worden verbonden met conceptueel leren. 

Voor wie? 

‘Praktijkleren voor leidinggevenden’ is bedoeld voor (adjunct)directeuren en teamleiders die hun professionaliteit willen versterken. 

Wanneer? 

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 9:00 – 12:30 uur. Aansluitend wordt een lunch aangeboden. 

Waar?

De bijeenkomsten vinden bij voorkeur fysiek plaats in (afwisselend) Veenendaal of Hendrik-Ido-Ambacht. In afstemming met de deelnemers kan voor een andere locatie of digitale deelname gekozen worden.

Herregistratie Schoolleidersregister-PO

De bijeenkomsten zijn eenvoudig te koppelen aan een ontwikkelthema in het kader van jouw herregistratie als schoolleider. Voor meer informatie klik hier.

Overzicht diensten Vorige pagina
    

Gerelateerd

13 juni 2020

Wat drijft je als leidinggevende?

Leidinggevenden (in het onderwijs) hebben leidende denkpatronen (drijfveren) die hun gedrag en motivatie sturen. Inzicht hierin geeft (h)erkenning en kan een uitgangspunt zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Management Drives is een instrument dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Lees verder
13 juni 2020

Ontwikkelingsgericht assessment voor Leerkracht en IB-er PO

Wilt u inzicht in de deskundigheid en de ontwikkeling van uw (toekomstige) leerkracht(en) en/of intern begeleider(s)? Wilt u weten of ze startbekwaam, basisbekwaam of vakbekwaam zijn? Maak dan gebruik van de inzet van De Competentie Thermometer: een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden (observaties in de klas, documentenanalyse, een interview, 360-graden feedback, interessevragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentest) gericht op de functie van Leerkracht Primair Onderwijs of Intern Begeleider Primair Onderwijs.

Lees verder