Terugblik | Regiomiddagen Bijbels onderwijzen

1 maart 2023
In de afgelopen periode zijn een drietal regiomiddagen voor scholen georganiseerd. Uit de positieve reacties blijkt Bijbels onderwijzen in de behoefte te voorzien. We delen enkele highlights én wat u nog meer kunt verwachten!

Op 24 januari vond de eerste regiobijeenkomst plaats in Barneveld, gevolgd door een bijeenkomst op 7 februari in ’s Gravenpolder en de laatste was in Alblasserdam op 21 februari 2023.

Het programma begon met een bijdrage door Arno Bronkhorst onder de titel ‘Bijbels onderwijzen, een leven lang luisteren’. Hij vroeg naar onze eigen luisterhouding. Wat blijkt in onze praktijk, bijvoorbeeld in het luisteren naar de theologische en pedagogische bronnen? Zijn deze in overeenstemming met de grondslag en het Bijbels mensbeeld?

Bijbels onderwijzen

Daarna presenteerde onderwijsadviseurs Henk – Jan Dekker en/of Heidi den Ouden het model en boek van Bijbels onderwijzen. Hoe kom je van visie naar de praktijk? In deze bijdrage is kort het model uitgelegd en hoe dit gebruikt kan worden.

Praktische workshops

In twee rondes hebben de deelnemers workshops gevolgd die bijna allemaal draaiden om een uitgangspunt uit Bijbels onderwijzen.

 1. Scheppingsorde in het klaslokaal | Mirjam van der Tang
 2. Wie jij bent zegt meer dan wat jij uitspreekt | Dirk van Elzelingen
 3. Zingen in je klas | Ds. C.J. Meeuse
 4. Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan | Leon Bolier
 5. Een toepassing maken in het Bijbelverhaal, hoe doe ik dat? | Ds. B.J. van Boven en ds. A. Verschuure
 6. Begrijp je wat je zingt? | Gert Geneugelijk en Lennart van Belzen
 7. Wijs in waardenonderwijs | Henrieke Hoogendijk
 8. Waarderen of straffen | L.D. van Klinken
 9. De persoon & taak van de onderwijzer | Gert Slootweg
 10. Gezag in 2023!? | Kees Schimmel

Positieve reacties

Na afloop hebben we veel positieve reacties ontvangen. De meeste onderwijzers gaven in de evaluatie aan er graag mee aan de slag te willen.

 • “Het geeft mij een doordenking van de Bijbelse visie en grondslag.”
 • “Richtinggevend voor het onderwijs en bij nieuwe ontwikkelingen.”
 • “Concreet, diepgaand, maar niet te uitvoerig.”
 • “Het zet aan tot nadenken en reflecteren op eigen handelswijze.”
 • “Vooral de citaten van de pedagogen vind ik waardevol.”
 • “Het biedt gefundeerde antwoorden op vragen die in het onderwijs kunnen komen.”
 • “Onze leerlingen duidelijk en gegrond meegeven wat we vanuit Gods Woord leren over onze verhouding tot onze Schepper en onze naaste.”
 • “Het werpt je terug op de basis, Gods Woord.”

Vorming en toerusting

Naast hetgeen besproken, gepresenteerd en meegegeven is tijdens het symposium en de regiomiddagen, zijn we bezig met de ontwikkeling van extra handreikingen.

Ook werken we momenteel aan een programma voor vorming en toerusting voor aanstaande, startende en ervaren onderwijzers. Dit programma wordt vormgegeven onder het label Bijbels onderwijzen.

Wilt u vanaf D.V. komend cursusjaar meer verdieping, waar we voor staan op grond van Gods Woord en gereformeerde belijdenis? Wat Bijbels onderwijzen betekent voor jou in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld in het afstemmen op ontwikkelbehoeften? Of een bezinning op alle maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs niet voorbij gaan?

Vanaf D.V. augustus komt dit programma beschikbaar. Houd in de komende periode onze nieuwsbrieven goed in de gaten, zodat u optimaal op de hoogte blijft.

Uiteraard staan onze onderwijsadviseurs nu ook al klaar om te helpen bij bezinning in het schoolteam, om de vertaling naar de praktijk te maken en alle vragen rondom Bijbels onderwijzen te beantwoorden. Neem gerust contact op!

Lees ook:

Overzicht nieuws

Gerelateerd

20 februari 2024

Plannen met kwaliteitseisen en de Inspectie

In de Kamerbrief d.d. 27 november 2023, ‘Van heldere verwachtingen naar betere resultaten’ geeft de minister aan dat de kwaliteitseisen op onderdelen duidelijker moeten worden.

Lees verder
20 februari 2024

Twee (nieuwe) subsidieregelingen voor PO

Lees verder