Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
24 maart 2020

Op afstand dichtbij

Hoe kunnen (na)scholingen en individuele begeleiding zo goed mogelijk doorgaan of alsnog w...

KOC Diensten Lees verder
24 maart 2020

Vraagbaak voor ouders

Ouders en hun gezin tot steun zijn in deze Coronacrisis. Hoe doen we dat? In deze nieuwe s...

KOC Diensten Lees verder
23 maart 2020

KOContact – collegiaal en consultatief tijdens coronavirus

De scholen dicht heeft grote impact op de scholen en alle gezinnen. Deze ‘ongekende’ s...

KOC Diensten Lees verder
18 maart 2020

Open Brief: Reformatorische scholen gesloten: een veelzeggende maatregel

Aan alle kinderen, jongeren, ouders, leraren, leidinggevenden, besturen en betrokkenen in ...

KOC Diensten Lees verder
16 maart 2020

Coronavirus

Voor onze overheid is het een bijzonder moeilijke tijd. Welke maatregelen moeten er wel/ni...

KOC Diensten Lees verder
16 maart 2020

Bereikbaarheid KOC Diensten, KOC Visie en VBSO

Het is een heel ingrijpende tijd. De maatregelen die vanwege het coronavirus genomen moete...

KOC Diensten Lees verder
09 maart 2020

Gewijzigde subsidieregeling voor onderwijsassistenten die leraar willen worden

Onderwijsassistenten die willen doorleren voor leraar, worden gestimuleerd door gunstiger subsidievoorwaarden.

VBSO Lees verder
02 maart 2020

Benoeming manager KOC Diensten, afd. Scholen en KOC Visie

Graag willen we jullie meedelen dat in de vacature voor manager KOC Diensten, afd. Scholen...

KOC Diensten Lees verder
29 februari 2020

Afscheid onderwijsadviseur Jaco van den Broek

Na bijna drie jaar als onderwijsadviseur werkzaam te zijn geweest, is Jaco van den Broek e...

KOC Diensten Lees verder
29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hieri...

VBSO Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtsp...

VBSO Lees verder
28 februari 2020

Terugblik Netwerkbijeenkomst Schouder aan Schouder

Op vrijdag 14 februari jl. ontmoetten zo’n 15 gespreksleiders elkaar op onze Netwerkbije...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

Passend verbinden

Op vrijdag 7 februari jl. gingen vertegenwoordigers van het onderwijs en jeugdhulpzorginst...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

TaalOceaan bijeenkomst: een zinvolle gedachtewisseling

Op 19 februari vond in Veenendaal een bijeenkomst plaats over de nieuwe methode Taaloceaan...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

Column: Hij heeft een hechtingsstoornis…

Kinderen met een hechtingsprobleem. Een volgende hype in onderwijsland? Dat hadden vroeger...

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

Terugblik: Conferentie Passend Verbinden IV

Vrijdag 7 februari j.l. vond de vierde editie van de conferentie Passend Verbinden plaats....

KOC Diensten Lees verder
28 februari 2020

AP-bestuurder: Onderwijs zal steeds meer met privacy te maken krijgen

De AVG lijkt voor veel scholen nog vaak een ‘moetje’. In de toekomst zal dit anders wo...

VBSO Lees verder
28 februari 2020

Laatste plaatsen AVG-training

Meldt u aan voor 3 maart voor de laatste plaatsen AVG-training voor bestuurders, leidingge...

VBSO Lees verder
12 februari 2020

Terugblik Symposium Het jonge kind 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februar...

KOC Diensten Lees verder
11 februari 2020

Herdenking 75 jaar bevrijding (lesbrieven Schildserie)

Onze Schildserie kent drie lesbrieven die zeer goed te gebruiken zijn bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

KOC Visie Lees verder
29 januari 2020

Voorjaarsledenvergadering KLS

De KLS hoopt op 1 mei 2020 haar jaarlijkse voorjaarsledenvergadering te houden in Barneveld.

KOC Visie Lees verder
29 januari 2020

Maak jij het beste rekenspel?

Voor de zesde keer wordt er een wedstrijd ‘Bedenk het beste rekenspel’ georganiseerd. ...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Phronese geeft zes gratis titels weg

Uitgeverij Phronese plaats op haar website zes boeken die volledig als pdf te downloaden zijn.

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Werving (GZ-)psychologen / orthopedagogen (NVO-generalist)

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op KOC Diensten als het gaat om onderzoek, diagnost...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Wisselingen

Per 1 januari hebben diverse wisselingen binnen ‘KOC-huize’ plaatsgevonden. Twee beken...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Bestuurdersinfo – impressies

De vier maanden om als bestuurder te oriënteren binnen het ds. G.H. Kerstencentrum liggen...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Afscheidsgroet Nelleke Schinkel-Huibers

Zoals u inmiddels wel gehoord zult hebben, ben ik met mijn werk bij het KOC. Ruim 23 jaar ...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Column: Over vorming gesproken

Deze maanden staat binnen het onderwijs de term ‘burgerschapsvorming’ in de schijnwerp...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Even voorstellen: Ria van de Braak

Een baan in de reformatorische onderwijswereld was iets waar ik graag nog eens mijn tanden...

KOC Diensten Lees verder
29 januari 2020

Fotogebruik op school: is er altijd toestemming nodig?

Op school wordt veel gewerkt met foto’s en video’s. Zodra er personen op een foto staa...

VBSO Lees verder
29 januari 2020

Onderhandelaarsakkoord

Zijn er behalve de loonsverhoging van 4,5% voor alle medewerkers in het primair onderwijs...

VBSO Lees verder
22 januari 2020

Aanmelden voor AVG-training schoolpersoneel kan nog tot 4 februari!

Privacy op school – een hele klus. Wat houden de regels precies in, en wanneer zijn ze v...

VBSO Lees verder
17 december 2019

Uitspraak gemeentelijke voorziening in huisvesting

Op 27 november 2019 verscheen een uitspraak van de Raad van State. In die zaak had de geme...

VBSO Lees verder
17 december 2019

Rookverbod schoolpleinen

Schoolpleinen moeten rookvrij zijn vanaf augustus 2020.

VBSO Lees verder
17 december 2019

Zorg voor een actuele meldcode huiselijke onveiligheid

Scholen moeten wettelijk een meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld hebben, met o...

VBSO Lees verder
17 december 2019

Burgerschap op reformatorische scholen

Deze maand stuurde minister Slob het Wetsvoorstel verduidelijking burgerschapsopdracht naa...

VBSO Lees verder
17 december 2019

Campagne: Ouders vragen leerlingdossier op: wat nu?

Steeds vaker maken ouders gebruik van hun ‘recht op inzage’ in het leerlingdossier van...

VBSO Lees verder
17 december 2019

Eindejaarbericht en afscheid

Aan het eind van het jaar 2019 willen we terugblikken op het vervlogen jaar en tegelijk af...

KOC Diensten Lees verder
17 december 2019

Column: Strikdiploma

De aanleiding voor deze column is een foto die ik voorbij zag komen. Het ging over het str...

KOC Diensten Lees verder
20 november 2019

Naar een duurzaam en verantwoord onderwijsconcept

Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het project ‘Naar een verantwoord e...

KOC Visie Lees verder
20 november 2019

Campagne: Meekijken in de klas

De komende weken zult u het ongetwijfeld voorbij zien komen: Meekijken in de klas, de camp...

KOC Diensten Lees verder
20 november 2019

Terugblik: Onderwijsdag 2019

Vrijdag 15 november heeft de tweejaarlijkse onderwijsdag plaatsgevonden. Met zo’n 300 me...

KOC Diensten Lees verder
15 november 2019

Column: Schoolleiderstekort (komingen)

Er is een lerarentekort. Maar er is ook een schoolleiderstekort. Bovendien ligt de gemidde...

KOC Diensten Lees verder
15 november 2019

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen

De wet Meer ruimte voor nieuwe scholen is door de Tweede Kamer aanvaard, eind september 2019.

VBSO Lees verder
15 november 2019

Wetsvoorstel Vrijwillige ouderbijdragen

Eind september 2019 is het wetsvoorstel Vrijwillige ouderbijdragen door de Tweede Kamer be...

VBSO Lees verder
15 november 2019

Het Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob heeft in oktober 2019 een besluit genomen dat nog niet eerder in de voorbije...

VBSO Lees verder
15 november 2019

Hoe lang mag je leerlinggegevens bewaren?

Persoonsgegevens over leerlingen mag je niet langer bewaren dan nodig is. Maar hoe lang da...

VBSO Lees verder
15 november 2019

Inschrijving AVG-trainingen gestart!

Onlangs informeerden we u over twee nieuwe AVG-trainingen die VGS en VBSO in komend voorja...

VBSO Lees verder
13 november 2019

Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leerresultate...

KOC Diensten Lees verder
22 oktober 2019

WAB binnenkort in werking

Flexwerkers na een jaar een vaste benoeming?

VBSO Lees verder
17 oktober 2019

Leerlingenvervoer en aansprakelijkheid

Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Eén daarvan is vervoer...

VBSO Lees verder
14 oktober 2019

Netwerkbijeenkomst voor PCM coördinatoren

Diverse scholen binnen het samenwerkingsverband Berséba hebben de afgelopen jaren zich ve...

KOC Diensten Lees verder
11 oktober 2019

Rubriek: Scholen zoeken scholen

Wat is een goed alternatief voor HD digibordsoftware?

KOC Diensten Lees verder
11 oktober 2019

Onderwijsdag 2019

‘Gelijk aderen op de rug van een hand. De worsteling bij het omgaan met verschillen in h...

KOC Diensten Lees verder
11 oktober 2019

Column: Lerarentekort

Het besef dat het lerarentekort op korte termijn nijpend wordt, is ook in de Haagse region...

KOC Diensten Lees verder
04 oktober 2019

Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRNS)

Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRNS) is na amendering aangenomen door de Tweede kamer.

VBSO Lees verder
02 oktober 2019

Een datalek op school: wat nu?

Een datalek op school is erg vervelend, maar komt helaas nogal eens voor. Wat moet je doen...

VBSO Lees verder
24 september 2019

Reserveer geld in begroting voor AVG

Onlangs informeerden we u over de verplichting een functionaris gegevensbescherming (FG) a...

VBSO Lees verder
13 september 2019

KOC Diensten opnieuw Cedeo-erkend

Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Kennismaking bestuurder

Sinds 1 september jongstleden kent de stichting ds. G.H. Kerstencentrum twee bestuurders. ...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Zelfbeeld en Zelfvertrouwen op Netwerk voor coördinatoren Sociale veiligheid

Op het Netwerk voor coördinatoren Sociale Veiligheid is er aandacht voor zelfbeeld, zelfb...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Aandacht voor het jonge kind

Voorschool, kleuterklas, de overgang naar groep 3, … Allemaal thema’s die focus verdie...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2019

Schouder aan Schouder in the picture

Het zijn meestal de alledaagse dingen die net niet helemaal lekker lopen. Bijvoorbeeld: on...

KOC Diensten Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op