Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteit...

KOC Diensten Lees verder
06 juli 2022

Belangrijke data nieuw seizoen | Noteert u deze in uw agenda?

Voor D.V. het nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten e...

VBSO Lees verder
06 juli 2022

Rust & bezinning

Een periode van rust staat voor de deur. Het is goed om afstand te nemen en rust te zoeken...

VBSO Lees verder
06 juli 2022

Kamer stemt in met extra bevoegdheden minister ingrijpen op scholen

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wet Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium...

VBSO Lees verder
06 juli 2022

Zomergroet

Een periode van rust staat voor de deur. Het is goed om afstand te nemen en rust te zoeken...

KOC Diensten Lees verder
05 juli 2022

Regioavonden Code Goed Bestuur | Komt u ook?

Op D.V. 13 en 27 september 2022 organiseren wij in resp. Bruinisse en Barneveld de volgend...

VBSO Lees verder
05 juli 2022

Opinie | Leg Bijbelse levensvisie compleet uit aan omgeving

In deze opiniebijdrage in het Reformatorisch Dagblad schrijft VBSO-jurist Jaco van den Bri...

VBSO Lees verder
05 juli 2022

Geschiedenismethode ‘Vertel het door’ voltooid

Nu de 'voorloper' (leerjaar 5) van de drukpers is gerold, is de geschiedenismethode 'Vertel het door!' compleet.

KOC Visie Lees verder
05 juli 2022

Save the date | Boekpresentatie ‘Van jongs af aan geleerd’

Op D.V. 30 september 2022 zal de boekpresentatie plaatsvinden van ‘Van jongs af aan gele...

VBSO Lees verder
04 juli 2022

Aandachtspunten bij toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid van scholen komt regelmatig terug in de maatschappelijke discussie over g...

VBSO Lees verder
04 juli 2022

Save the date | Schoolleidersdag 2022

Op D.V. 7 oktober organiseren Driestar Educastief, VBSO/KOC en VGS de schoolleidersdag. Sa...

VBSO Lees verder
01 juli 2022

Nieuwe maatwerkregeling ventilatie op scholen 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe subsidieregeling open...

VBSO Lees verder
30 juni 2022

‘Inspectie let op onderwijsvrijheid bij toezicht op burgerschapswet’

In haar toezicht op naleving van de burgerschapswet heeft de Onderwijsinspectie ‘oog voo...

VBSO Lees verder
29 juni 2022

Verstoorde arbeidsverhouding met een docent?

Het kan flink clashen tussen werknemers en werkgevers. Daar zijn ook scholen niet vreemd v...

VBSO Lees verder
29 juni 2022

Nieuwe data en programma trainingen toezichthouders

Om u zich als toezichthouder (verder) te professionaliseren, organiseert de VBSO ook komen...

VBSO Lees verder
28 juni 2022

Zorgvuldigheid in toezicht, pleinverbod en VT-melding

In een recente zaak (26 april 2022) van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) buigt de com...

VBSO Lees verder
28 juni 2022

Opinie | Paradijsbloemen vragen zorg en gebed van ons

God schiep de mens, stelde de rustdag in, droeg ons op de aarde „te bouwen en te bewaren...

VBSO Lees verder
17 juni 2022

VBSO/VGS blij met advies Raad van State af te zien van acceptatieplicht

Op donderdag 16 juni 2022 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel ...

VBSO Lees verder
15 juni 2022

Lezing KLS | Geestelijk leidinggeven aan kinderen

Op vrijdag 3 juni 2022 hield Ds. B.J. van Boven op de voorjaarsvergadering van KLS een lez...

VBSO Lees verder
15 juni 2022

Vernieuwde flyer | Ontdek onze dienstverlening voor Scholen

De flyer van afdeling Scholen geactualiseerd. Naast de hightlights uit onze dienstverlenin...

KOC Diensten Lees verder
15 juni 2022

Vernieuwde flyer | Ontdek onze dienstverlening voor Jeugd en gezin

De flyer van afdeling Jeugd en gezin is geactualiseerd voor het nieuwe seizoen. Naast de h...

KOC Diensten Lees verder
13 juni 2022

Routekaart naar het Schoolplan 2023-2027 | Bouwen aan duurzaam onderwijs

Komend schooljaar zal voor een deel in het teken staan van het komen tot een nieuw schoolp...

KOC Diensten Lees verder
10 juni 2022

Hoe kan ik KOC Diensten tijdens de zomervakantie bereiken?

Omdat de scholen in de zomervakantie meerdere weken achtereen gesloten zijn en ook de bege...

KOC Diensten Lees verder
10 juni 2022

Laatste uitgave KOContact – Gezin | Nieuw magazine op komst

De laatste KOContact - Gezin is afgelopen week verschenen. Deze uitgave was bedoeld om opv...

KOC Diensten Lees verder
09 juni 2022

Aanvraag nieuwe VBSO-school in Kesteren goedgekeurd

Minister Wiersma heeft onlangs 34 aanvragen goedgekeurd voor nieuwe scholen, waaronder een...

VBSO Lees verder
09 juni 2022

Uitgangspunten duurzaam onderwijs bijna gereed

Hoe bijzonder is het oude goud dat soms opduikt als we het stof er weer vanaf halen. Dat h...

KOC Visie Lees verder
08 juni 2022

Scholier minder gelukkig na coronacrisis

De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren wordt steeds beter zichtbaar. Wat vraagt dat van scholen?

KOC Diensten Lees verder
07 juni 2022

Vernieuwde strategie VBSO: aan de slag met identitaire projecten

Tijdens de ledenvergadering van de VBSO is de vernieuwde strategie gepresenteerd en positi...

VBSO Lees verder
07 juni 2022

Terugblik ledenvergadering | Toerusting en vorming in verbinding

In dit bericht delen we met u de highlights van de jaarlijkse VBSO-ledenvergadering op 1 j...

VBSO Lees verder
07 juni 2022

Dyslexie in het basisonderwijs | Hoe zit het nu ook alweer?

Vanaf 1 januari jl. is het Dyslexieprotocol 3.0 van kracht. In ieders beleving staat dit g...

KOC Diensten Lees verder
04 juni 2022

Opinie | Scholen moeten samenwerken ten dienste van leerlingen

Openheid én helderheid over de eigen principes maken het ook voor reformatorische scholen...

VBSO Lees verder
03 juni 2022

Extra bevoegdheden minister voor ingrijpen op scholen: goed voorstel?

Het kabinet wil de bevoegdheden van de minister om in te kunnen grijpen bij onderwijsinste...

VBSO Lees verder
03 juni 2022

Brief aan minister over Masterplan Basisvaardigheden

In aanloop naar het debat over het masterplan basisvaardigheden op D.V. 14 juni heeft bran...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2022

Klap in gezicht leerling: is ontslag de enige reactie?

In een recente uitspraak (5 april 2022) laat de kantonrechter zich uit over de (on)toelaat...

VBSO Lees verder
01 juni 2022

Uitleg | Experiment onderwijszorgarrangementen nu definitief

Nu het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen zo goed als definitief is, zetten we ...

VBSO Lees verder
31 mei 2022

Waarom Bijbelse visie homoseksualiteit in breder kader plaatsen

Onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NRCV) zorgde recent voor opnieuw voor ophef en dat meer r...

VBSO Lees verder
17 mei 2022

Ondersteuningsteams voor basisvaardigheden beschikbaar

Onderwijsminister Wiersma heeft een masterplan gepresenteerd om scholen te helpen bij het ...

KOC Diensten Lees verder
17 mei 2022

Week van Burgerschap | Hoe geef jij vorm aan dit basisvak?

Onderwijzen en opvoeden: als leerkrachten doen we dat de hele dag door. Waarvoor? Er zijn ...

KOC Visie Lees verder
12 mei 2022

Kinderen van gescheiden ouders oververtegenwoordigd in jeugdzorg

Kinderen van gescheiden ouders zijn oververtegenwoordigd in alle vormen van jeugdhulp, jeu...

KOC Diensten Lees verder
11 mei 2022

Wat als het contact met uw kind niet goed gaat?

Soms verloopt het contact tussen u en uw kind niet zoals u zou willen. Zo kan het zijn dat...

KOC Diensten Lees verder
06 mei 2022

Geen aansprakelijkheid school voor ernstig ongeval

De rechtbank heeft heeft zich uitgesproken over een zaak waarbij een leerlinge uit groep 3...

VBSO Lees verder
05 mei 2022

Ledenvergadering VBSO: heeft u zich al aangemeld?

Op D.V. 1 juni 2022 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VBSO plaatsvinden in Leerdam. Meld u zich nu aan!

VBSO Lees verder
03 mei 2022

Save the date | Regiobijeenkomsten Code Goed Bestuur

Ook benieuwd naar de uitwerking van principe 3 en 4 van de Code Goed Bestuur? Reserveer da...

VBSO Lees verder
03 mei 2022

Gevolgen bij onvoldoende inspanningen re-integratie werknemer

Rondom de re-integratie van een werknemer gelden nogal wat regels, rechten en plichten –...

VBSO Lees verder
02 mei 2022

Hoe omgaan met uitwisseling leerlinggegevens en privacywetgeving?

Aandacht voor privacy in het onderwijs is de laatste jaren duidelijk belangrijker geworden...

VBSO Lees verder
02 mei 2022

Terugblik op Onderwijsmiddag 2022

Op woensdagmiddag 22 april vond in ’s Gravenpolder voor het eerst een regionale onderwij...

KOC Diensten Lees verder
28 april 2022

Vacatures: Kom jij ons team versterken?

Heb jij hart voor onderwijs en opvoeding? En wil je scholen en/of gezinnen ondersteunen va...

KOC Diensten Lees verder
26 april 2022

Brochure met overzicht rechten en plichten passend onderwijs

Het ministerie van Onderwijs heeft een brochure gepubliceerd met een handig overzicht van ...

VBSO Lees verder
22 april 2022

Terugblik regiobijeenkomsten snijvlak pastoraat en hulpverlening

In een drietal regiobijeenkomsten van KOC Diensten in afgelopen weken hebben kerkenraadsle...

KOC Diensten Lees verder
21 april 2022

Interview | Nieuwe leerlijn burgerschap wil leerling laten oefenen in samenleven

Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs. Dat vraagt de overheid van iedere schoo...

KOC Visie Lees verder
20 april 2022

Opinie: Bijbels mensbeeld basaal voor psychologisch mensbeeld

Leerkracht ervaart spanning tussen psychologisch en Bijbels mensbeeld, stelt Petronelle Ba...

KOC Diensten Lees verder
14 april 2022

Nieuw: Handreiking Bijbelverhaal vertellen

KOC Visie heeft ten dienste van de scholen en in opdracht van een aantal scholen een handr...

KOC Visie Lees verder
14 april 2022

Hoe omgaan met… druk gedrag?

We kennen allemaal het kind wat wiebelt op zijn stoel, dat zodra hij de mogelijkheid krijg...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2022

Bijbelverhaal vertellen, een verantwoordelijke ‘kunde’

Uit de Bijbel vertellen, het gebeurd (bijna) elke schooldag. Een groot voorrecht, een grot...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2022

Zes aandachtspunten uit de Staat van het Onderwijs

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 komt naar voren dat er met enorme inzet van de scholen...

VBSO Lees verder
13 april 2022

Staat van het Onderwijs 2022: Herstel zichtbaar, meer inzet op professionalisering

Uit de Staat van het Onderwijs 2022 blijkt dat scholen ondanks de moeilijke omstandigheden...

VBSO Lees verder
13 april 2022

Aanbevelingen voor voldoende en bekwaam schoolpersoneel

Goed (strategisch) personeelsbeleid is fundamenteel voor de kwaliteit van het onderwijs, b...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2022

Wat de Staat van het Onderwijs van scholen vraagt

Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben scholen veel gedaan en bereikt met het onderwij...

KOC Diensten Lees verder
08 april 2022

Interview | Nieuwe VBSO-school in Kesteren

Onder de nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen heeft het het VCOG-bestuur een aanvraa...

VBSO Lees verder
07 april 2022

De boodschap klinkt

Hoe zullen de uitspraken zijn rondom de uitlatingen van ds. Kort en de Finse politica? Wat...

VBSO Lees verder
07 april 2022

Onderwijsraad beperkt én verruimt inspectietoezicht

De Onderwijsinspectie moet vooral werk maken van haar taak om de onderwijskwaliteit te beo...

VBSO Lees verder
07 april 2022

Tweede Kamer evalueert nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen

De nieuwe wet Meer ruimte voor nieuwe scholen (Mrns) is nu een jaar in werking. Er zijn 56...

VBSO Lees verder
05 april 2022

Hoe de minister sociale veiligheid wil bevorderen

Sociale veiligheid krijgt op dit moment veel aandacht. Zo heeft minister Wiersma (Onderwij...

VBSO Lees verder
04 april 2022

Terugblik & vervolg VBSO-regioavonden Code Goed Bestuur

Op 22 en 29 maart jl. hebben wij regioavonden georganiseerd in het kader van de implementa...

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op