Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
09 juli 2018

Vacatures: Leidinggevende Jeugd en gezin en Ambulant hulpverleners

Het bestuur van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum roept voor de unit KOC Diensten solli...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2018

Burgerschap in het nieuwe curriculum

Help, het onderwijs gaat op de schop! Curriculum.nu ontwikkelt de hoofdlijnen waaraan ons ...

KOC Visie Lees verder
09 juli 2018

Opvraagbaar: zelfevaluatielijst bestuurders

Heeft u als bestuurder zicht op uw eigen functioneren? De VBSO heeft een handig hulpmiddel daarvoor ontwikkeld.

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Verwerkersovereenkomst, keten iD en FG

Veel gestelde vragen op een rij. Bergen aan informatie in allerlei digitale systemen; onge...

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Nieuwe cao PO

De PO-raad heeft op 27 april jl. een onderhandelaarsakkoord afgesloten met de onderwijsvak...

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Lerarenregister voorlopig vrijwillig

Het lerarenregister zou per 1 juli worden ingevoerd, maar is voorlopig van de baan. Wat betekent dit?

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Begrijpend lezen is een hoofdvak!

Begrijpend lezen is voor veel leerkrachten een vak als alle andere. En vooral: veel leerli...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2018

Column: Het School-Plan schuift in het School-Ondersteunings-Profiel, of is het toch andersom??

Het zal een ieder in onderwijsland bekend zijn, dat er altijd al zeer veel afkortingen wor...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2018

Werkplaats Startende leerkracht

De werkplaats is een leergemeenschap waarin startende leraren in samenwerking met onderwij...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

Extra werksessie bij Handboek Privacy

VBSO helpt u op weg bij het doorvoeren van het Handboek Privacy. Meld u aan voor de extra ...

VBSO Lees verder
02 juni 2018

Zo borgen wij uw privacy

Bij KOC Diensten staat kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk o...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

NIO goed beoordeeld door COTAN

Goed nieuws: de herbeoordeling van de NIO is binnen en de test heeft (opnieuw) de hoogste beoordeling gekregen

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

Antipestprogramma vaak niet effectief

Veel antipestprogramma’s blijken na onderzoek niet effectief te zijn. Welke programma’...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

Drie (pre-)leesmethoden vergeleken

Jeroen (5) vindt het leuk om briefjes te schrijven. De onleesbare krabbels die hij schrijf...

KOC Diensten Lees verder
01 juni 2018

Column: De ravage van het formatieplan

Het kan de directeur bijna elke dag wel bezetten: openvallende plaatsen in de zorgvuldig u...

KOC Diensten Lees verder
03 mei 2018

Prijsvraag: nieuwe titel geschiedenismethode

KOC Visie is bezig met de herziening van 'Er is geschied'. Helpt u ons aan een nieuwe naam voor de methode?

KOC Visie Lees verder
03 mei 2018

Voorjaarsledenvergadering KLS

De KLS hoopt 18 mei haar jaarlijkse voorjaarsledenvergadering te houden.

KOC Visie Lees verder
03 mei 2018

Herziening Taalfontein (groep 3) > TaalOceaan

De nieuwe versie van Taalfontein groep 3 krijgt een nieuwe naam: TaalOceaan. Verder is er ...

KOC Diensten Lees verder
27 april 2018

Validering en certificering ‘informeel leren’ schoolleider door KOC Diensten

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informe...

KOC Diensten Lees verder
25 april 2018

Terugblik Symposium Het jonge kind

Wat was het een waardevolle dag! 28 maart jl. waren zo’n 200 onderwijscollega’s in Gou...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2018

Reageer op de curriculumherziening!

In de afgelopen maanden hebben ontwikkelteams van de curriculumherziening tussenproducten gemaakt.

VBSO Lees verder
28 maart 2018

Ringaanpak: naar een sterke groep!

Is er sprake van pestgedrag in de klas? Hangt de groep als los zand aan elkaar? De Ringaan...

KOC Diensten Lees verder
28 maart 2018

Data Driedaagse PCM-training bekend

In het najaar van 2018 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden over het Proces...

KOC Diensten Lees verder
28 maart 2018

Snappet, effectieve differentiatie (?)

Snappet is een digitaal onderwijsplatform dat het werken op tablets in de klas ondersteunt...

KOC Diensten Lees verder
28 maart 2018

Functionaris gegevensbescherming: verplicht of niet?

Moeten kleine scholen nu wel of geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen? Tot...

VBSO Lees verder
23 februari 2018

Voortgang herziening ‘Er is geschied’

Er zit er vaart achter de herziening van de methode ‘Er is geschied’. Met enthousiasme...

KOC Visie Lees verder
23 februari 2018

Opvraagbaar: zelfevaluatielijst toezichthouders

Heeft u als toezichthoudend bestuurslid zicht op uw eigen functioneren? De VBSO heeft een ...

VBSO Lees verder
23 februari 2018

Handreiking Verzuim en duurzame inzetbaarheid

Welke stappen moet u zetten bij (langdurig) verzuim van uw medewerkers? Wat mag u wel vrag...

VBSO Lees verder
23 februari 2018

30 veelgestelde vragen over privacy

Privacy op scholen. Een belangrijk thema met het oog op de komende Algemene Verordening Ge...

VBSO Lees verder
02 februari 2018

Symposium Het jonge kind

Op D.V. woensdag 28 maart is het weer zover: het jaarlijkse symposium Het jonge kind! in ...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Effectief klassenmanagement

Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag v...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Herziening Taalfontein groep 3: helpt u mee?

De herziening van Taalfontein groep 3 staat in de startblokken. Wat zijn de plannen? En ho...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Subsidie werkdrukvermindering

Het ministerie van Onderwijs stelt een subsidie van maximaal €8000,- per school beschikb...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Driedaagse Basistraining PCM

Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties t...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Vacature zorgondersteuner

De stichting Ds. G.H. Kerstencentrum roept voor de unit KOC Diensten sollicitanten op voor...

KOC Diensten Lees verder
05 januari 2018

Vacatures voor Ambulant hulpverleners

De stichting Ds. G.H. Kerstencentrum roept voor de unit KOC Diensten sollicitanten op voor...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

Nieuwjaarswens

We wensen alle relaties van het KOC Diensten, KOC Visie en VBSO Gods onmisbare zegen toe ...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

Afspraken maken bij echtscheiding van ouders

Scholen krijgen helaas steeds vaker te maken met leerlingen die in gebroken gezinnen leven...

VBSO Lees verder
03 januari 2018

Herziening personeelsbeleidsplan

Gezien verschillende ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied in de afgelopen tien jaar,...

VBSO Lees verder
03 januari 2018

Cursus vertrouwenspersonen

Wilt u als vertrouwenspersoon toegerust worden bij opvang en begeleiding van degenen die b...

VBSO Lees verder
03 januari 2018

Nieuwe eisen schoolplan

Vanaf 1 juli 2017 gelden er nieuwe eisen voor het schoolplan. De nieuwe werkwijze van de i...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

De effectieve leerkracht

Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag v...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

KOC Diensten ontvangt Keurmerk Christelijke Zorg

KOC Diensten heeft in september jl. het Keurmerk Christelijke Zorg ontvangen. Dit keurmerk...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

Onderwijsdag 2017: Een Bijbels mensbeeld

Op 24 november jl. hield KOC Diensten haar tweejaarlijkse onderwijsdag. Er waren ca. 300 m...

KOC Diensten Lees verder
02 december 2017

Opvraagbaar: vragenlijst sollicitatiegesprekken!

Er is een vacature ontstaan in de school. U heeft een aantal brieven uit de reacties gesel...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Opvraagbaar: risicomanagementlijst!

De VBSO stelt een risicomanagementlijst beschikbaar om als bestuur en directie een helder ...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Terugblik themabijeenkomst VBSO en KOC Visie

Op 14 november 2017 vond de themabijeenkomst ‘Verantwoord beleid op onze school’ plaat...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen bekend

Eind oktober zijn de nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen bekendgema...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Handreiking Ruimte in regels

In hoeverre moet wij ons als school verantwoorden over de onderwijstijd? Zijn groepsplanne...

VBSO Lees verder
30 november 2017

De effectieve schoolleider

Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag v...

KOC Diensten Lees verder
30 november 2017

Licentie BOUW! op niveau SWV?

Is het mogelijk om een licentie voor BOUW! af te sluiten op het niveau van het samenwerkin...

KOC Diensten Lees verder
30 november 2017

Sinterklaas vieren?

De decembermaand wordt wel feestmaand genoemd. Helaas is het vaak geen feestvieren tot ver...

KOC Visie Lees verder
30 november 2017

Zicht op Rekenproblemen

Waarom kan Marieke niet mee komen met rekenen? RD4 is een programma dat u helpt om de reke...

KOC Diensten Lees verder
20 november 2017

KOC Diensten neemt PCM op in het aanbod

Verschillende scholen hebben al kennis gemaakt met PCM (Process Communication Model®). KO...

KOC Diensten Lees verder
04 november 2017

Scholen: denk mee over het curriculum!

In de afgelopen periode konden leerkrachten zich registreren voor deelname aan ontwikkelte...

VBSO Lees verder
04 november 2017

Voor ouders: word lid van de ROV!

Een christelijke opvoeding vraagt om betrokkenheid van ouders bij de school. De Reformator...

VBSO Lees verder
04 november 2017

Vijf vragen over het regeerakkoord

Nu het regeerakkoord 2017-2021 er ligt, staan we stil bij de onderwerpen die ons onderwijs treffen. Vijf vragen daarbij.

VBSO Lees verder
04 november 2017

Monitoring sociale veiligheid met ZIEN!

Vanaf schooljaar 2017/18 is elke school verplicht om de vragenlijst die gebruikt wordt om ...

KOC Diensten Lees verder
04 november 2017

Opnieuw erkend door Cedeo

Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies...

KOC Diensten Lees verder
28 september 2017

Certificering Ds. G.H. Kerstencentrum

Opnieuw heeft Ds. G.H. Kerstencentrum een ISO certificaat verkregen. Hiermee heeft het KOC...

KOC Diensten Lees verder
26 september 2017

SOVA training regio Walcheren

Voor de herfstvakantie start de aanmelding voor de SOVA training die KOC Diensten in Walch...

KOC Diensten Lees verder
26 september 2017

Het gesprek met de inspectie

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

KOC Diensten Lees verder
26 september 2017

Kernwaarden op school vragen aanscherping

Veel scholen hebben kernwaarden die ze periodiek met kinderen bespreken. Maar hoe komen de...

KOC Visie Lees verder
26 september 2017

Bezinnende bijeenkomsten mediagebruik

Mediagebruik en media-opvoeding zijn en blijven belangrijke thema’s. ‘Achter de Scherm...

KOC Visie Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op