Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
22 maart 2019

Documenten gesprekkencyclus opvraagbaar

Hoe geeft u de gesprekkencyclus op de juiste wijze vorm? De projectgroep 'Herziening perso...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Drie routes voor herregistratie schoolleiders

Als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) moet u uzelf iedere vier jaar opnieuw registreren in...

KOC Diensten Lees verder
22 maart 2019

Compensatieregeling

De Regeling compensatie transitievergoeding werd vorige week in de Staatscourant gepublice...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Participatie- en Vervangingsfonds; wijzigingen

De verplichte aansluiting bij Participatie- en Vervangingsfonds fonds (Pf/Vf) verdwijnt, z...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Voo...

VBSO Lees verder
22 maart 2019

Column: Oud Strijders Legioen

In Nederland geniet een leerkracht maar weinig respect. Op een lijst van 35 landen staan w...

KOC Diensten Lees verder
01 maart 2019

Handreiking Bestuursverslag

Hoe zorgt u ervoor dat uw bestuursverslag alle verplichte onderdelen bevat en tegelijk compact is?

VBSO Lees verder
20 februari 2019

Even voorstellen: Jan-Kees Karels

Als AVG-jurist versterk ik sinds januari 2019 de juridische dienstverlening van de VBSO.

VBSO Lees verder
20 februari 2019

Geboorteverlof uitgebreid

Het verlof waar medewerkers recht op hebben bij geboorte van een kind is onlangs uitgebrei...

VBSO Lees verder
20 februari 2019

KOC Diensten biedt Stapp-methode aan.

Krijgen uw leerlingen een Bijbels denkkader mee voor hun mediagebruik? Wat hebben ze nodig...

KOC Diensten Lees verder
20 februari 2019

Column: Een professioneel bestuur?

Op het moment dat ik dit zit te schrijven is het 90 jaar geleden dat de eerste kinderen de...

KOC Diensten Lees verder
30 januari 2019

School in Rhenen zoekt drie teamleiders

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische basisschool met ca. 380 leerlingen, gelegen i...

KOC Diensten Lees verder
16 januari 2019

School in Rhenen zoekt koersbepalende directeur-bestuurder

De Eben-Haëzerschool is een reformatorische basisschool met ca. 380 leerlingen, gelegen i...

KOC Diensten Lees verder
16 januari 2019

Verbeterde meldcode per 1 januari 2019 van kracht!

Per 1 januari 2019 is er een wijziging in de wet op de meldcode van kracht. Elke organisat...

KOC Visie Lees verder
16 januari 2019

Even voorstellen: Leidinggevende Jeugd en gezin

Sinds begin deze maand werk ik als Leidinggevende van de afdeling Jeugd en gezin bij KOC Diensten.

KOC Diensten Lees verder
15 januari 2019

Terugblik: Bezinningsdag personeel KOC Diensten

‘Gewetensvol aan de slag met gedrag’. Dat was het thema waarbij we met het personeel v...

KOC Diensten Lees verder
15 januari 2019

Column: Somberen?

Hoeveel redenen zijn er niet om somber te zijn? Somber over de vele opvoedingszorgen die j...

KOC Diensten Lees verder
15 januari 2019

Opvraagbaar: documenten gesprekkencyclus

Hoe geeft u de gesprekkencyclus op de juiste wijze vorm? De VBSO helpt u daarbij met een handleiding en formats.

VBSO Lees verder
15 januari 2019

Werkgroep herziening identiteitsdocumenten gestart

De VBSO start – in samenwerking met KOC Visie – met een werkgroep Herziening identitei...

VBSO Lees verder
15 januari 2019

Websitepagina Vertel het door!

Met ingang van 1 januari jl. heeft de geschiedenismethode Vertel het door! een eigen pagina op de website van KOC Visie.

KOC Visie Lees verder
06 december 2018

Nieuwe flyers KOC Diensten

KOC Diensten heeft twee nieuwe flyers gemaakt met daarin een greep uit het aanbod van diensten.

KOC Diensten Lees verder
06 december 2018

EMDR-behandeling

Wist u dat KOC Diensten ook EMDR biedt? In de regio’s Zeeland en Zuid-Holland-Zuid zijn ...

KOC Diensten Lees verder
06 december 2018

Vroeg signaleren van rekenproblemen

Kees (groep 7) kan absoluut niet meekomen met rekenen. Pas sinds vorig jaar krijgt hij str...

KOC Diensten Lees verder
06 december 2018

Uit de praktijk: Zomaar een dag van een GZ-psycholoog

Het is nog vroeg als ik in m’n auto richting Zeeland rijd. Nadat ik m’n 1,5 jarige tro...

KOC Diensten Lees verder
06 december 2018

Aanbod FG gepresenteerd aan de scholen

Via de website bent u regelmatig geïnformeerd over privacy en de verplichting om een FG-e...

VBSO Lees verder
19 november 2018

School in Uddel zoekt doelgerichte en verbindende directeur

De Rehobothschool ligt aan de rand van Uddel, in het prachtige landelijke Veluwse gebied. ...

KOC Diensten Lees verder
14 november 2018

Functionaris gegevensbescherming verplicht

Na maanden onduidelijkheid over de verplichting van de functionaris gegevensbescherming (F...

VBSO Lees verder
23 oktober 2018

Opstapje als steun voor eenverdieners

De gemeente Nunspeet heeft al meerdere jaren speciale aandacht voor eenverdieners. Eén va...

KOC Diensten Lees verder
23 oktober 2018

Terugblik: netwerkbijeenkomst Sociale veiligheid

‘Waardevol!’ Een van de reacties op de netwerkbijeenkomst Sociale veiligheid, georgani...

KOC Diensten Lees verder
23 oktober 2018

Column: Liquid leadership

Bovengenoemde term zag ik laatst in een advertentie staan. Wat een combinatie en contrast:...

KOC Diensten Lees verder
22 oktober 2018

Werkverdelingsplan: hoe pakken we dat aan?

In het nieuwe Beleidskader gaat het over een werkverdelingsplan. Hoe pakken we dat aan?

VBSO Lees verder
22 oktober 2018

Wetsvoorstel Meer ruimte voor Nieuwe Scholen ingediend

Minister Slob heeft het wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' bij de Tweede Kam...

VBSO Lees verder
22 oktober 2018

Tips voor een privacy-bewuste school

Alle scholen zijn in de achterliggende tijd druk geweest met de invoering van de AVG. Alle...

VBSO Lees verder
22 oktober 2018

Stand van zaken Functionaris Gegevensbescherming

Eerder hebben we u gemeld dat we nog wachten op duidelijkheid over de vraag of een functio...

VBSO Lees verder
22 oktober 2018

Verlies belang van kind niet uit het oog bij echtscheiding

Echtscheiding is voor kinderen een traumatische gebeurtenis. Zij hebben dan de steun van h...

KOC Visie Lees verder
17 september 2018

Team betrekken bij het ondersteuningsprofiel (SOP)

Betrek uw team bij het opstellen van het ondersteuningsprofiel (SOP). Berseba biedt de sch...

KOC Diensten Lees verder
14 september 2018

Functionaris Gegevensbescherming (FG): ja of nee?

Eerder informeerden we u over het door de SGP in maart ingediende amendement en motie voor...

VBSO Lees verder
14 september 2018

Ruimte voor invalleerkrachten

Bij vervanging vanwege ziekte krijgen scholen meer ruimte bij de inzet van invalleerkracht...

VBSO Lees verder
14 september 2018

Werken bij KOC Diensten; Praktische gezinsondersteuning

KOC Diensten is op zoek naar enthousiaste collega’s die praktische ondersteuning bieden ...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2018

Uit de praktijk: Rekenonderzoek levert praktische adviezen op

Rekenen, sommige kinderen hebben het er maar moeilijk mee. Zo ook Laura, bij wie ik pas een rekenonderzoek deed.

KOC Diensten Lees verder
13 september 2018

Column: Verantwoord onderwijs, daar doen we echt (niet) aan…

‘Wij geven christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag’. Dat vertellen we alle ou...

KOC Diensten Lees verder
05 september 2018

Werkplaats Startende leerkracht

De werkplaats is een leergemeenschap waarin startende leraren in samenwerking met onderwij...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2018

Vacatures: Leidinggevende Jeugd en gezin en Ambulant hulpverleners

Het bestuur van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum roept voor de unit KOC Diensten solli...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2018

Burgerschap in het nieuwe curriculum

Help, het onderwijs gaat op de schop! Curriculum.nu ontwikkelt de hoofdlijnen waaraan ons ...

KOC Visie Lees verder
09 juli 2018

Opvraagbaar: zelfevaluatielijst bestuurders

Heeft u als bestuurder zicht op uw eigen functioneren? De VBSO heeft een handig hulpmiddel daarvoor ontwikkeld.

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Verwerkersovereenkomst, keten iD en FG

Veel gestelde vragen op een rij. Bergen aan informatie in allerlei digitale systemen; onge...

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Nieuwe cao PO

De PO-raad heeft op 27 april jl. een onderhandelaarsakkoord afgesloten met de onderwijsvak...

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Lerarenregister voorlopig vrijwillig

Het lerarenregister zou per 1 juli worden ingevoerd, maar is voorlopig van de baan. Wat betekent dit?

VBSO Lees verder
09 juli 2018

Begrijpend lezen is een hoofdvak!

Begrijpend lezen is voor veel leerkrachten een vak als alle andere. En vooral: veel leerli...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2018

Column: Het School-Plan schuift in het School-Ondersteunings-Profiel, of is het toch andersom??

Het zal een ieder in onderwijsland bekend zijn, dat er altijd al zeer veel afkortingen wor...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

Extra werksessie bij Handboek Privacy

VBSO helpt u op weg bij het doorvoeren van het Handboek Privacy. Meld u aan voor de extra ...

VBSO Lees verder
02 juni 2018

Zo borgen wij uw privacy

Bij KOC Diensten staat kwaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk o...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

NIO goed beoordeeld door COTAN

Goed nieuws: de herbeoordeling van de NIO is binnen en de test heeft (opnieuw) de hoogste beoordeling gekregen

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

Antipestprogramma vaak niet effectief

Veel antipestprogramma’s blijken na onderzoek niet effectief te zijn. Welke programma’...

KOC Diensten Lees verder
02 juni 2018

Drie (pre-)leesmethoden vergeleken

Jeroen (5) vindt het leuk om briefjes te schrijven. De onleesbare krabbels die hij schrijf...

KOC Diensten Lees verder
01 juni 2018

Column: De ravage van het formatieplan

Het kan de directeur bijna elke dag wel bezetten: openvallende plaatsen in de zorgvuldig u...

KOC Diensten Lees verder
03 mei 2018

Voorjaarsledenvergadering KLS

De KLS hoopt 18 mei haar jaarlijkse voorjaarsledenvergadering te houden.

KOC Visie Lees verder
03 mei 2018

Herziening Taalfontein (groep 3) > TaalOceaan

De nieuwe versie van Taalfontein groep 3 krijgt een nieuwe naam: TaalOceaan. Verder is er ...

KOC Diensten Lees verder
27 april 2018

Validering en certificering ‘informeel leren’ schoolleider door KOC Diensten

Als schoolleider leert u veel in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit leren wordt ‘informe...

KOC Diensten Lees verder
25 april 2018

Terugblik Symposium Het jonge kind

Wat was het een waardevolle dag! 28 maart jl. waren zo’n 200 onderwijscollega’s in Gou...

KOC Diensten Lees verder
13 april 2018

Reageer op de curriculumherziening!

In de afgelopen maanden hebben ontwikkelteams van de curriculumherziening tussenproducten gemaakt.

VBSO Lees verder
28 maart 2018

Data Driedaagse PCM-training bekend

In het voorjaar van 2019 wordt er opnieuw een driedaagse training aangeboden over het Proc...

KOC Diensten Lees verder
28 maart 2018

Snappet, effectieve differentiatie (?)

Snappet is een digitaal onderwijsplatform dat het werken op tablets in de klas ondersteunt...

KOC Diensten Lees verder
28 maart 2018

Functionaris gegevensbescherming: verplicht of niet?

Moeten kleine scholen nu wel of geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstellen? Tot...

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op