Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd. Deze vereist zorg voor ”goed...

VBSO Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het b...

KOC Diensten Lees verder
08 oktober 2021

PvdA dient wetsvoorstel in om artikel 23 te moderniseren

De PvdA heeft dinsdag officieel haar wetsvoorstel ingediend om artikel 23 van de Grondwet ...

VBSO Lees verder
07 oktober 2021

Hoe kerkenraad en school in verbinding blijven #WvhO

De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenhei...

KOC Diensten Lees verder
06 oktober 2021

Wanneer relatie tussen onderwijs-overheid gaat spannen #WvhO

De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenhei...

KOC Diensten Lees verder
06 oktober 2021

Tweede Kamer wil af van identiteitsverklaringen op scholen

De VBSO vindt het onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer identiteitsverklaringen (zoals die op...

VBSO Lees verder
05 oktober 2021

De Leraar centraal

Deze weken is er veel aandacht voor onderwijs en opvoeding. Het zijn de weken van…, zoal...

VBSO Lees verder
05 oktober 2021

VBSO: Onderwijsraad legt vinger op de zere plek

De Onderwijsraad adviseert de overheid en het onderwijs zich te houden aan de rechtstaat. ...

VBSO Lees verder
05 oktober 2021

Opvoeden met… autisme: hoe doe je dat? #WvdO

Voor veel ouders is de praktijk van opvoeden weerbarstig. Ambulant hulpverlener Ben Evink ...

KOC Diensten Lees verder
04 oktober 2021

Waarom betrokken ouders bij onderwijs zo belangrijk is #WvhO

De Week van het Onderwijs is een goede gelegenheid om te laten zien waarom uw betrokkenhei...

KOC Diensten Lees verder
01 oktober 2021

Debat over Gomarus: gevolgen voor onderwijsvrijheid?

Op 30 september debatteerde de Tweede Kamer over het Inspectierapport (d.d. 7 september 20...

VBSO Lees verder
01 oktober 2021

Regionale bijeenkomst netwerk sociale veiligheid

De VBSO en VGS nodigen haar leden uit voor het bijwonen van een regionale thema-avond over...

VBSO Lees verder
24 september 2021

Terugblik regioavond Code Goed Bestuur

Op 14 en 21 september jl. heeft de VBSO regioavonden georganiseerd in het kader van de imp...

VBSO Lees verder
21 september 2021

VBSO/VGS presenteren alternatieve Troonrede

Vier keer viel dit jaar het woord “onderwijs” in de Troonrede. Het onderwijs verdient ...

VBSO Lees verder
20 september 2021

Aandacht voor de Week van het Onderwijs

Binnenkort is het de Week van het Onderwijs (D.V. 4 t/m 8 oktober). Een mooie gelegenheid ...

KOC Diensten Lees verder
17 september 2021

Praktijkleren voor leidinggevenden: doet u ook mee?

Binnenkort start het tweejarige traject 'Praktijkleren voor leidinggevenden'. Wilt u zich ...

KOC Diensten Lees verder
16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomerva...

KOC Diensten Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Wilt u ouders ondersteunen om kinderen op een gezinsgerichte manier voor te bereiden op de...

KOC Diensten Lees verder
14 september 2021

In gesprek over vragen rondom opvoeding

In de Week van de Opvoeding draaide het om ontmoeting en uitwisseling van kennis – van, ...

KOC Diensten Lees verder
07 september 2021

Verantwoording over Nationaal Programma Onderwijs

Scholen krijgen in september een vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma voo...

KOC Diensten Lees verder
07 september 2021

Wat er wijzigt in onderzoekskaders Onderwijsinspectie

Sinds 2017 is het bestuur uitgangspunt van het inspectietoezicht. De werkwijze is onlangs ...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Wat betekent de WBTR voor u?

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. He...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Code Goed Bestuur: Goed onderwijs voor alle kinderen

Tijdens de VBSO-regioavonden in september 2021 staat het eerste principe uit de Code Goed ...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Hoeveel tijdelijke arbeidscontracten mogelijk?

Wat als u een werknemer na drie tijdelijke arbeidscontracten wilt houden, maar een vaste a...

VBSO Lees verder
06 september 2021

Welkom bij de VBSO-regioavonden

Op D.V. 14 en 21 september 2021 organiseert de VBSO de eerste ronde van de regioavonden in...

VBSO Lees verder
03 september 2021

100 jaar VGS: Voor Geloofwaardige Samenwerking

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) bestaat inmiddels een eeuw. Dit is h...

VBSO Lees verder
02 september 2021

Jubileum: afdeling Jeugd en gezin bestaat 12,5 jaar

Op 1 augustus 2021 was het 12,5 jaar geleden dat de afdeling Jeugd en gezin van KOC Dienst...

KOC Diensten Lees verder
31 augustus 2021

Indringende boodschap en woord op zijn tijd

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar is het goed om als directeuren, schoolleiders, bes...

VBSO Lees verder
31 augustus 2021

Aan de slag met nieuwe wet burgerschapsonderwijs

Het nieuwe cursusjaar is begonnen. De wet op burgerschapsonderwijs is een feit. Klinkt dez...

KOC Diensten Lees verder
31 augustus 2021

Openingswoord: Vertel van de torens, vesting en paleizen

Wellicht herkent u het: je hebt iets vaker gelezen, maar nu trekt het ineens de aandacht. ...

KOC Diensten Lees verder
02 augustus 2021

Informatiebijeenkomsten hoogbegaafdheidsmethode Op Ontdekkingsreis

Op D.V. 30 september en 7 oktober 2021 organiseert KOC Diensten (opnieuw) informatiebijeen...

KOC Diensten Lees verder
23 juli 2021

Identiteitsgebonden hulpverlening is helpend

Er bestaat veel behoefte aan een hulpverlener met een gelijke levensbeschouwing en gesprek...

KOC Diensten Lees verder
09 juli 2021

VBSO/VGS wijzen PvdA op alternatieven acceptatieplicht

PvdA-Kamerlid De Hoop wil artikel 23 van de Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) mode...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Terugblik schoolseizoen en zomergroet

Nog enkele dagen of weken, en de school zal zes weken gesloten zijn. Gelukkig niet in verb...

KOC Diensten Lees verder
06 juli 2021

Burgerschapsopdracht: wat zijn de verplichtingen?

Het wetsvoorstel Burgerschapsopdracht is op 22 juni ook door de Eerste Kamer aangenomen. D...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Nieuw trainingsaanbod voor toezichthouders

Komend najaar introduceert de VBSO een vernieuwd aanbod om als toezichthouder (verder) te ...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Pleidooi voor refo-onderwijs bij formerende partijen

Zes reformatorische onderwijsorganisaties pleiten bij de formerende partijen voor blijvend...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Nieuwe structuur voor bestuur en toezicht VBSO

Op de ledenvergadering van 3 juli jl. is ingestemd met het voorstel om het huidige VBSO-be...

VBSO Lees verder
06 juli 2021

Save the date: regioavonden in september 2021

Met ingang van 1 januari j.l. is de herziene Code Goed Bestuur van kracht. Tijdens de regi...

VBSO Lees verder
05 juli 2021

Dit zijn de NPO-bedragen (per leerling)

Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) komt volgend schooljaar zo’n € 700 per lee...

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2021

Eisen en ruimte van het ontwikkelingsperspectief (OPP)

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is het ontwikkelingsperspectief (OPP) nie...

KOC Diensten Lees verder
02 juli 2021

Binnenkort: lessen rond moeilijke Bijbelse woorden

In samenwerking met de GBS is door KOC Visie een project gestart om woordenschatlessen te ...

KOC Visie Lees verder
01 juli 2021

Dit zijn de winnaars van de jubileumwedstrijd

Op woensdag 30 juni 2021 zijn de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de jubileumwedstri...

KOC Diensten Lees verder
01 juli 2021

Geen ‘eigen’ eisen inspectie bij burgerschapsonderwijs

De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 1 augustus 2021 werken met herziene onderzoekska...

VBSO Lees verder
01 juli 2021

Wetsvoorstel: van eindtoets naar doorstroomtoets

In juni 2021 is in de Tweede Kamer ook het wetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO behandeld. Ve...

KOC Diensten Lees verder
28 juni 2021

Versoepelingen in corona-richtlijnen onderwijs

Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni.

KOC Diensten Lees verder
24 juni 2021

Hoe de onderwijsinspectie handelt rond NPO

De Inspectie van het Onderwijs zal de komende jaren onderzoeksvragen rond het Nationaal Pr...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum...

KOC Diensten Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaar...

VBSO Lees verder
17 juni 2021

Ontdek ons vernieuwde aanbod voor Jeugd en gezin

Afdeling Jeugd en gezin heeft haar aanbod voor het nieuwe seizoen geactualiseerd. In een g...

KOC Diensten Lees verder
17 juni 2021

Visie op burgerschap vastgesteld en routekaart geactualiseerd

Burgerschapsonderwijs, dat doen we toch al lang? Wat verstaan we hier eigenlijk onder? En ...

KOC Visie Lees verder
17 juni 2021

Ontdek ons vernieuwde aanbod voor Scholen

Afdeling Scholen heeft haar aanbod voor het nieuwe seizoen geactualiseerd. Laat je inspire...

KOC Diensten Lees verder
15 juni 2021

Afsluiting jubileumjaar

Op 10 juni hebben we het jubileumjaar afgerond met het uitdelen van jubileumpresentjes aan...

KOC Diensten Lees verder
14 juni 2021

Terugblik livestream met Bijbelvertellingen

Tijdens de beide schoolsluitingen hebben we als KOC Diensten een livestream verzorgd. Vers...

KOC Diensten Lees verder
11 juni 2021

Eerste Kamer steunt burgerschapswet

De meerderheid in de Eerste Kamer steunt de burgerschapswet van minister Slob, bleek uit d...

VBSO Lees verder
08 juni 2021

Terugblik jaarvergadering en vervolg op D.V. 3 juli

‘De fundamenten omgestoten’ was het thema van de VBSO-jaarvergadering op zaterdag 5 ju...

VBSO Lees verder
08 juni 2021

De gevolgen van de genderideologie voor kerk en school

In deze bijdrage is de (verkorte) versie van de lezing opgenomen die door dhr. L. van der ...

VBSO Lees verder
07 juni 2021

Hulpverlening moet aansluiten bij identiteit gezin

Wanneer hulpverleners vertrouwd zijn met de identiteit van reformatorische gezinnen kan he...

KOC Diensten Lees verder
07 juni 2021

Achterstanden? Weg ermee!

"Kabinet presenteert 'deltaplan' tegen achterstanden onderwijs", kopte het RD op 17 f...

KOC Diensten Lees verder
07 juni 2021

‘Geef scholen morele vrijheid om basiswaarden te benoemen’

Geef scholen de morele vrijheid om basiswaarden te benoemen en uit te werken, ook als zij ...

VBSO Lees verder
04 juni 2021

NPO: het laatste nieuws op een rij

Afgelopen tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond het Nationaal Programma Onderwi...

VBSO Lees verder
03 juni 2021

Gevraagd: reactie op wetsvoorstel aanpassing artikel 23

Binnenkort wordt een wetsvoorstel ingediend over de 'acceptatieplicht'. Dat betekent: scho...

VBSO Lees verder
02 juni 2021

Code Goed Bestuur: wat kunt u verwachten?

Binnen de VBSO is gewerkt aan een compact overzicht van de implicaties van de Code Goed be...

VBSO Lees verder
01 juni 2021

Bereikbaarheid zomervakantie 2021

Hoe kan ik KOC Diensten in de zomervakantie bereiken?

KOC Diensten Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op