Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
02 februari 2018

Symposium Het jonge kind

Op D.V. woensdag 28 maart is het weer zover: het jaarlijkse symposium Het jonge kind! in ...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Effectief klassenmanagement

Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag v...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Herziening Taalfontein groep 3: helpt u mee?

De herziening van Taalfontein groep 3 staat in de startblokken. Wat zijn de plannen? En ho...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Subsidie werkdrukvermindering

Het ministerie van Onderwijs stelt een subsidie van maximaal €8000,- per school beschikb...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Driedaagse Basistraining PCM

Het Process Communication Model® geeft handvatten om écht contact te maken en relaties t...

KOC Diensten Lees verder
02 februari 2018

Vacature zorgondersteuner

De stichting Ds. G.H. Kerstencentrum roept voor de unit KOC Diensten sollicitanten op voor...

KOC Diensten Lees verder
05 januari 2018

Vacatures voor Ambulant hulpverleners

De stichting Ds. G.H. Kerstencentrum roept voor de unit KOC Diensten sollicitanten op voor...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

Nieuwjaarswens

We wensen alle relaties van het KOC Diensten, KOC Visie en VBSO Gods onmisbare zegen toe ...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

Afspraken maken bij echtscheiding van ouders

Scholen krijgen helaas steeds vaker te maken met leerlingen die in gebroken gezinnen leven...

VBSO Lees verder
03 januari 2018

Herziening personeelsbeleidsplan

Gezien verschillende ontwikkelingen op arbeidsrechtelijk gebied in de afgelopen tien jaar,...

VBSO Lees verder
03 januari 2018

Cursus vertrouwenspersonen

Wilt u als vertrouwenspersoon toegerust worden bij opvang en begeleiding van degenen die b...

VBSO Lees verder
03 januari 2018

Nieuwe eisen schoolplan

Vanaf 1 juli 2017 gelden er nieuwe eisen voor het schoolplan. De nieuwe werkwijze van de i...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

De effectieve leerkracht

Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag v...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

KOC Diensten ontvangt Keurmerk Christelijke Zorg

KOC Diensten heeft in september jl. het Keurmerk Christelijke Zorg ontvangen. Dit keurmerk...

KOC Diensten Lees verder
03 januari 2018

Onderwijsdag 2017: Een Bijbels mensbeeld

Op 24 november jl. hield KOC Diensten haar tweejaarlijkse onderwijsdag. Er waren ca. 300 m...

KOC Diensten Lees verder
02 december 2017

Opvraagbaar: vragenlijst sollicitatiegesprekken!

Er is een vacature ontstaan in de school. U heeft een aantal brieven uit de reacties gesel...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Opvraagbaar: risicomanagementlijst!

De VBSO stelt een risicomanagementlijst beschikbaar om als bestuur en directie een helder ...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Terugblik themabijeenkomst VBSO en KOC Visie

Op 14 november 2017 vond de themabijeenkomst ‘Verantwoord beleid op onze school’ plaat...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Nieuwe stichtings- en opheffingsnormen bekend

Eind oktober zijn de nieuwe normen voor stichting en instandhouding van scholen bekendgema...

VBSO Lees verder
02 december 2017

Handreiking Ruimte in regels

In hoeverre moet wij ons als school verantwoorden over de onderwijstijd? Zijn groepsplanne...

VBSO Lees verder
30 november 2017

De effectieve schoolleider

Er wordt veel onderzoek gedaan naar effectief onderwijs. KOC Diensten stelt u hier graag v...

KOC Diensten Lees verder
30 november 2017

Licentie BOUW! op niveau SWV?

Is het mogelijk om een licentie voor BOUW! af te sluiten op het niveau van het samenwerkin...

KOC Diensten Lees verder
30 november 2017

Sinterklaas vieren?

De decembermaand wordt wel feestmaand genoemd. Helaas is het vaak geen feestvieren tot ver...

KOC Visie Lees verder
30 november 2017

Zicht op Rekenproblemen

Waarom kan Marieke niet mee komen met rekenen? RD4 is een programma dat u helpt om de reke...

KOC Diensten Lees verder
20 november 2017

KOC Diensten neemt PCM op in het aanbod

Verschillende scholen hebben al kennis gemaakt met PCM (Process Communication Model®). KO...

KOC Diensten Lees verder
04 november 2017

Scholen: denk mee over het curriculum!

In de afgelopen periode konden leerkrachten zich registreren voor deelname aan ontwikkelte...

VBSO Lees verder
04 november 2017

Voor ouders: word lid van de ROV!

Een christelijke opvoeding vraagt om betrokkenheid van ouders bij de school. De Reformator...

VBSO Lees verder
04 november 2017

Vijf vragen over het regeerakkoord

Nu het regeerakkoord 2017-2021 er ligt, staan we stil bij de onderwerpen die ons onderwijs treffen. Vijf vragen daarbij.

VBSO Lees verder
04 november 2017

Monitoring sociale veiligheid met ZIEN!

Vanaf schooljaar 2017/18 is elke school verplicht om de vragenlijst die gebruikt wordt om ...

KOC Diensten Lees verder
04 november 2017

Opnieuw erkend door Cedeo

Eenmaal per twee jaar voert Cedeo onderzoek uit naar klanttevredenheid bij onderwijsadvies...

KOC Diensten Lees verder
28 september 2017

Certificering Ds. G.H. Kerstencentrum

Opnieuw heeft Ds. G.H. Kerstencentrum een ISO certificaat verkregen. Hiermee heeft het KOC...

KOC Diensten Lees verder
26 september 2017

SOVA training regio Walcheren

Voor de herfstvakantie start de aanmelding voor de SOVA training die KOC Diensten in Walch...

KOC Diensten Lees verder
26 september 2017

Het gesprek met de inspectie

Vernieuwd toezicht onderwijsinspectie: hoe voert u als vrijwillig bestuurder het inspectiegesprek?

KOC Diensten Lees verder
26 september 2017

Kernwaarden op school vragen aanscherping

Veel scholen hebben kernwaarden die ze periodiek met kinderen bespreken. Maar hoe komen de...

KOC Visie Lees verder
26 september 2017

Bezinnende bijeenkomsten mediagebruik

Mediagebruik en media-opvoeding zijn en blijven belangrijke thema’s. ‘Achter de Scherm...

KOC Visie Lees verder
25 september 2017

Een nieuwe website!

Oude schoenen weggooien voordat er nieuwe zijn is niet verstandig. Maar… dat er soms nie...

KOC Diensten Lees verder
25 september 2017

Nieuwe Code Goed Bestuur

Vanaf 1 augustus 2017 geldt de nieuwe Code Goed Bestuur.

VBSO Lees verder
25 september 2017

Quotumwet: activering banenafspraak

Het kabinet heeft besloten om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de se...

VBSO Lees verder
22 september 2017

Fiscale aandachtspunten voor onderwijsinstellingen

Wat zijn de fiscale aspecten als het gaat om zaken die het onderwijs aangaan, zoals het ve...

VBSO Lees verder
17 september 2017

Meedenken over het curriculum

Wat zouden leerlingen moeten kennen en kunnen beantwoorden? Directeuren, leerkrachten en s...

VBSO Lees verder
14 september 2017

Privacy: zorgvuldige omgang met beeldmateriaal

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept het onderwijs op om zorgvuldig om te gaan met de...

VBSO Lees verder
05 september 2017

Bekwaamheidseisen en lerarenregister

Op 1 augustus 2017 is de wet ‘Beroep leraar en lerarenregister’ in werking getreden. ...

VBSO Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op