Nieuwsberichten

Hier vindt u nieuws van KOC Diensten, KOC Visie en VBSO. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor alle genoemde data geldt D.V.

Vorige
Volgende
03 oktober 2022

Week van het Onderwijs & de Opvoeding

Omdat het deze week de Nationale Onderwijsweek en de Week van de Opvoeding is, leest u in ...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Ons kind op weg naar zelfstandigheid: “Fijn om richting te krijgen”

Wanneer een kind zelfstandig moet worden, kan het daar moeite mee hebben omdat het bijvoor...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Gedragsproblemen bij ons kind: “Heel fijn te weten wat er aan de hand is!”

Soms kan een kind moeilijk gedrag vertonen waarvan je niet weet hoe je ermee moet omgaan. ...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Lesgeven in deze tijd: “Basisschool is cruciaal voor gewetensvorming”

Het valt niet mee om Bijbelgetrouw onderwijs te geven in deze tijd. Anja Nijland weet er a...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Leidinggeven aan een school: “Wat mij motiveert, is het zingen van de kinderen”

Bij een directeur van een basisschool komen veel lijnen samen in de driehoek van school, g...

KOC Diensten Lees verder
03 oktober 2022

Aandacht voor jongeren in de kerk: “Zoveel prikkels die ons bezighouden”

Voor de meeste kerkenraden is het een worsteling: hoe zorgen we voor verbinding met kinder...

KOC Diensten Lees verder
23 september 2022

Nieuwe maatregelen omtrent sociale veiligheid

Sociale veiligheid krijgt veel aandacht. Niet alleen op onze scholen, maar zeker ook bij d...

VBSO Lees verder
23 september 2022

Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ z...

KOC Diensten Lees verder
23 september 2022

Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ z...

VBSO Lees verder
21 september 2022

Overzicht | Dit zijn de plannen voor het basisonderwijs

De Miljoenennota staat boordevol plannen en investeringen. Wat kunnen we verwachten voor het onderwijs?

VBSO Lees verder
21 september 2022

Scholen snakken naar rust, reinheid, regelmaat en ruimte

Op Prinsjesdag heeft de regering de Miljoenennota voor 2023 gepresenteerd. De VBSO en VGS ...

VBSO Lees verder
13 september 2022

Vacatures: Kom jij ons team versterken?

Heb jij hart voor onderwijs en opvoeding? En wil je scholen en/of gezinnen ondersteunen va...

KOC Diensten Lees verder
13 september 2022

Routekaart | Aan de slag met Schoolplan 2023-2027

Dit schooljaar zal voor een deel in het teken staan van het komen tot een nieuw schoolplan...

KOC Diensten Lees verder
12 september 2022

Voorproefje | Scripts en woordkaarten Bijbelse Woordenschat

Psalmversjes leren op de basisschool: één van de onderdelen die het christelijk onderwij...

KOC Visie Lees verder
12 september 2022

Burgerschapexperts, denk mee met SLO over kerndoelen

De SLO - het landelijk expertisecentrum voor het curriculum – start binnenkort met de on...

VBSO Lees verder
12 september 2022

Subsidie om basisvaardigheden te verbeteren

Schoolresultaten bij de basisvaardigheden staan landelijk onder druk. De basisvaardigheden...

KOC Diensten Lees verder
12 september 2022

Waarom vormend leren lezen zo belangrijk is

De zomervakantiedip: die zul je vast herkennen als je weer start met een nieuwe klas. Leer...

KOC Diensten Lees verder
10 september 2022

Opinie | Bezinning geeft alle betrokkenen in school veerkracht en vitaliteit

Nadenken over het waarom en het waartoe van het onderwijs is broodnodig in deze uitdagende...

KOC Diensten Lees verder
10 september 2022

Opinie | Bezinning geeft alle betrokkenen in school veerkracht en vitaliteit

Nadenken over het waarom en het waartoe van het onderwijs is broodnodig in deze uitdagende...

VBSO Lees verder
09 september 2022

Handreikingen | Als je wordt buitengesloten…

De gevolgen van buitensluiten worden vaak onderschat. Vraag een willekeurige groep mensen ...

KOC Diensten Lees verder
08 september 2022

Tweeluik | Opvoeden anno 2022 is een worsteling

‘Nee, vanavond heb ik geen tijd. Om zeven uur heb ik een afspraak’, zegt vader tegen B...

KOC Diensten Lees verder
08 september 2022

Theologie en psychologie in het onderwijs: gescheiden werelden?

Hoe kun je zeggen dat een leerling kwaliteiten heeft, terwijl een mens geneigd is tot alle...

KOC Diensten Lees verder
06 september 2022

Wees voorbereid

We moeten ons voorbereiden op een nieuwe coronagolf. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad v...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Internetconsultatie | Wetsvoorstel terugdringen verzuim

De regering wil schoolverzuim vaker voorkomen en verder terugdringen. Dit doet zij onder a...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Opinie | Wie Bijbels wil leven krijgt fobieën opgeplakt

Lobbyisten die andersdenkenden wegzetten als homofoob of transfoob zijn in feite ”verita...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Meld je aan voor de VBSO-cursus Identiteit

Ook dit cursusjaar biedt de VBSO weer een cursus Identiteit aan. Deze cursus geeft verdiep...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Openingsbericht | De scholen zijn weer begonnen

Zonovergoten en kurkdroog | U kent dat wel: soms wil je beelden en herinneringen in een pa...

VBSO Lees verder
02 september 2022

Openingsbericht | De scholen zijn weer begonnen

Zonovergoten en kurkdroog | U kent dat wel: soms wil je beelden en herinneringen in een pa...

KOC Diensten Lees verder
01 september 2022

Internetconsultatie | Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Met de komst van de wetgeving omtrent passend onderwijs is er veel verbeterd in de onderst...

VBSO Lees verder
01 september 2022

Save the date | 50 jaar VBSO

Het duurt nog een jaar, maar er komt een jubileum aan: op 1 september 2023 bestaat de VBSO bij leven en welzijn 50 jaar.

VBSO Lees verder
01 september 2022

Introductie principe 3 Code Goed Bestuur | Regiobijeenkomsten sept 2022

Vanaf 1 januari 2021 geldt de vernieuwde Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs. Hie...

VBSO Lees verder
01 september 2022

Boekpresentatie ‘Van jongs af aan geleerd’

Op D.V. 30 september 2022 zal de boekpresentatie plaatsvinden van ‘Van jongs af aan gele...

VBSO Lees verder
01 september 2022

Belangrijke data | Staan deze in uw agenda?

Voor D.V. dit seizoen 2022-2023 hebben KOC Diensten en KOC Visie diverse activiteiten, bij...

KOC Diensten Lees verder
01 september 2022

Overzicht | Staan deze belangrijke data in uw agenda?

Voor D.V. dit nieuwe seizoen 2022-2023 heeft de VBSO diverse activiteiten, bijeenkomsten e...

VBSO Lees verder
31 augustus 2022

Gendertwijfel | VBSO steunt manifest en campagne tegen Transgenderwet

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Transgenderwet, die het heel makkelijk maak...

VBSO Lees verder
30 augustus 2022

Onderwijsinspectie verscherpt toezicht basisvaardigheden

De Onderwijsinspectie scherpt haar werkwijze aan: ze gaat strenger toezien op de wettelijk...

VBSO Lees verder
27 augustus 2022

Opinie | Leer schooljeugd het scherm op afstand te houden

Jongeren zijn nog hetzelfde als duizend jaar geleden. Ze hebben anno nu alleen wat meer mo...

KOC Visie Lees verder
06 juli 2022

Rust & bezinning

Een periode van rust staat voor de deur. Het is goed om afstand te nemen en rust te zoeken...

VBSO Lees verder
06 juli 2022

Kamer stemt in met extra bevoegdheden minister ingrijpen op scholen

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de wet Uitbreiding bestuurlijk instrumentarium...

VBSO Lees verder
06 juli 2022

Zomergroet

Een periode van rust staat voor de deur. Het is goed om afstand te nemen en rust te zoeken...

KOC Diensten Lees verder
05 juli 2022

Regioavonden Code Goed Bestuur | Komt u ook?

Op D.V. 13 en 27 september 2022 organiseren wij in resp. Bruinisse en Barneveld de volgend...

VBSO Lees verder
05 juli 2022

Opinie | Leg Bijbelse levensvisie compleet uit aan omgeving

In deze opiniebijdrage in het Reformatorisch Dagblad schrijft VBSO-jurist Jaco van den Bri...

VBSO Lees verder
05 juli 2022

Geschiedenismethode ‘Vertel het door’ voltooid

Nu de 'voorloper' (leerjaar 5) van de drukpers is gerold, is de geschiedenismethode 'Vertel het door!' compleet.

KOC Visie Lees verder
05 juli 2022

Save the date | Boekpresentatie ‘Van jongs af aan geleerd’

Op D.V. 30 september 2022 zal de boekpresentatie plaatsvinden van ‘Van jongs af aan gele...

VBSO Lees verder
04 juli 2022

Aandachtspunten bij toelatingsbeleid

Toelatingsbeleid van scholen komt regelmatig terug in de maatschappelijke discussie over g...

VBSO Lees verder
04 juli 2022

Save the date | Schoolleidersdag 2022

Op D.V. 7 oktober organiseren Driestar Educastief, VBSO/KOC en VGS de schoolleidersdag. Sa...

VBSO Lees verder
01 juli 2022

Nieuwe maatwerkregeling ventilatie op scholen 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een nieuwe subsidieregeling open...

VBSO Lees verder
30 juni 2022

‘Inspectie let op onderwijsvrijheid bij toezicht op burgerschapswet’

In haar toezicht op naleving van de burgerschapswet heeft de Onderwijsinspectie ‘oog voo...

VBSO Lees verder
29 juni 2022

Juridische kwestie | Verstoorde arbeidsverhouding met een docent?

Het kan flink clashen tussen werknemers en werkgevers. Daar zijn ook scholen niet vreemd v...

VBSO Lees verder
29 juni 2022

Nieuwe data en programma trainingen toezichthouders

Om u zich als toezichthouder (verder) te professionaliseren, organiseert de VBSO ook komen...

VBSO Lees verder
28 juni 2022

Zorgvuldigheid in toezicht, pleinverbod en VT-melding

In een recente zaak (26 april 2022) van de Landelijke Klachtencommissie (LKC) buigt de com...

VBSO Lees verder
28 juni 2022

Opinie | Paradijsbloemen vragen zorg en gebed van ons

God schiep de mens, stelde de rustdag in, droeg ons op de aarde „te bouwen en te bewaren...

VBSO Lees verder
17 juni 2022

VBSO/VGS blij met advies Raad van State af te zien van acceptatieplicht

Op donderdag 16 juni 2022 publiceerde de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel ...

VBSO Lees verder
15 juni 2022

Lezing KLS | Geestelijk leidinggeven aan kinderen

Op vrijdag 3 juni 2022 hield Ds. B.J. van Boven op de voorjaarsvergadering van KLS een lez...

VBSO Lees verder
15 juni 2022

Vernieuwde flyer | Ontdek onze dienstverlening voor Scholen

De flyer van afdeling Scholen geactualiseerd. Naast de hightlights uit onze dienstverlenin...

KOC Diensten Lees verder
15 juni 2022

Vernieuwde flyer | Ontdek onze dienstverlening voor Jeugd en gezin

De flyer van afdeling Jeugd en gezin is geactualiseerd voor het nieuwe seizoen. Naast de h...

KOC Diensten Lees verder
10 juni 2022

Hoe kan ik KOC Diensten tijdens de zomervakantie bereiken?

Omdat de scholen in de zomervakantie meerdere weken achtereen gesloten zijn en ook de bege...

KOC Diensten Lees verder
10 juni 2022

Laatste uitgave KOContact – Gezin | Nieuw magazine op komst

De laatste KOContact - Gezin is afgelopen week verschenen. Deze uitgave was bedoeld om opv...

KOC Diensten Lees verder
09 juni 2022

Aanvraag nieuwe VBSO-school in Kesteren goedgekeurd

Minister Wiersma heeft onlangs 34 aanvragen goedgekeurd voor nieuwe scholen, waaronder een...

VBSO Lees verder
09 juni 2022

Uitgangspunten duurzaam onderwijs bijna gereed

Hoe bijzonder is het oude goud dat soms opduikt als we het stof er weer vanaf halen. Dat h...

KOC Visie Lees verder
08 juni 2022

Scholier minder gelukkig na coronacrisis

De impact van de coronapandemie op kinderen en jongeren wordt steeds beter zichtbaar. Wat vraagt dat van scholen?

KOC Diensten Lees verder
07 juni 2022

Vernieuwde strategie VBSO: aan de slag met identitaire projecten

Tijdens de ledenvergadering van de VBSO is de vernieuwde strategie gepresenteerd en positi...

VBSO Lees verder
07 juni 2022

Terugblik ledenvergadering | Toerusting en vorming in verbinding

In dit bericht delen we met u de highlights van de jaarlijkse VBSO-ledenvergadering op 1 j...

VBSO Lees verder
07 juni 2022

Dyslexie in het basisonderwijs | Hoe zit het nu ook alweer?

Vanaf 1 januari jl. is het Dyslexieprotocol 3.0 van kracht. In ieders beleving staat dit g...

KOC Diensten Lees verder
Vorige
Volgende

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Neem contact op